Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Historische Goldabbaugebiete im östlichen Stadtbereich im Ortsteil Langau, Oberviechtach  
 • Historické oblasti těžby zlata ve východní části města v Langau, Oberviechtach 
 •  
 • Nabburger Str. 2 
 • 92526 Oberviechtach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Historische Goldabbaugebiete im östlichen Stadtbereich im Ortsteil Langau, Oberviechtach 

In der Nähe der Weiler Tannermühle und Güting in der zur Stadt Oberviechtach gehörenden Ortschaft Langau befinden sich in der Nähe des Forellenbachs historischen Goldabbaustätten aus der Zeit des Mittelalters, die man an beeindruckenden Bodendenkmalen, Schürfgruben und Abraumhalden noch heute deutlich sehen kann. In der Umgebung sind noch weitere mittelalterliche Goldabbaubereiche gefunden worden.

Im Doktor-Eisenbarth- und Heimatmuseum wird in einer Sonderausstellung der geschichtliche und wissenschaftliche Hintergrund des Goldabbaus im Gebiet Oberviechtach erklärt. 2005 wurde in der Stadt Oberviechtach ein Museum zum Thema Goldabbau eröffnet. Im Sommer bietet die Tourist-Information Oberviechtacher Land geführte Wanderungen zum Forellenbach mit "Goldwaschen" an, die so manch goldiges Erlebnis bieten. Termine können bei der Tourist-Information erfragt werden. Individuelle Gruppenführungen auch nach Vereinbarung möglich.


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Oberviechtach - Auf den historischen Spuren der Goldsucher

Um das Thema Gold winden sich Mythen und Sagen, sein Besitz bedeutet Macht. Es ist das edelste aller Metalle – selten, prächtig glänzend und sein Wert ist von ewiger Dauer. So ist es nicht verwunderlich, dass überall auf der Welt nach Gold gesucht wurde und wird.

Seit dem 14. Jahrhundert wird nachweislich in der Region Oberviechtach nach Gold gesucht. Die Tourist-Info Oberviechtach bietet als besondere Attraktion eine Wanderung mit Gold waschen an. Bei dieser geführten Wanderung durch die historischen Goldabbaugebiete in der Langau kann man die Schürfgruben und Abraumhalden des ehemaligen Goldabbaus sehen. Die Wanderung führt auch zu den Bächen, wo die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung selbst ihr Glück beim Goldwaschen versuchen können. Bei einem Goldvorkommen von ca. 7 g pro Tonne Abraum ist es durchaus möglich, dass der eine oder andere etwas Gold in seiner Waschpfanne findet. Ausgangspunkt für die Wanderungen durch die ehemaligen Goldabbaugebiete und zu den goldführenden Bächen ist die Info-Stelle am „Gütting“, südöstlich von Unterlangau (ca. 8 km von Oberviechtach entfernt).

Mit Schautafeln wird die Geschichte des Goldabbaus dargestellt. Das Museum bietet beste Voraussetzungen um Kindern und Jugendlichen eine authentische Begegnung mit dem Thema „Gold“ zu ermöglichen. Anschauliche Modelle der zum Goldwaschen benutzten Gerätschaften, die Nachbildung eines „Goldstollens“ und eines Pochwerks sowie das eigene Gold waschen regen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema an.

Historické oblasti těžby zlata ve východní části města v Langau, Oberviechtach

V blízkosti mlýna Weiler Tannermühle a Gütingu v místě Langau, které patří k městu Oberviechtach se nachází v blízkosti potoka Forellenbach historická místa, kde se v dobách středověku těžilo zlato. Ještě dnes jsou v těchto místech zřetelné stopy po těžbě, skrývkových haldách a kutacích jámách. V okolí byla nalezena i jiná místa středověké těžby zlata.

V Doktor-Eisenbarth- a vlastivědném muzeu je vysvětleno v rámci jedné zvláštní výstavy historické a hospodářské pozadí těžby zlata v oblasti Oberviechtach. V roce 2005 bylo otevřeno v městě Oberviechtach muzeum na téma těžba zlata. V létě nabízí Infocentrum Oberviechtach putování s průvodcem k potoku Forellenbach, kde se bude rýžovat zlato, což skýtá mnohé zlaté zážitky. Termíny si můžete zjistit na turistických informacích. Individuální skupinové prohlídky jsou možné po domluvě.


Česko-německé místo setkávání


Oberviechtach - Po historických stopách hledačů zlata

Téma „zlato“ je opředeno mýty a pověstmi, vlastnit ho, znamená moc. Je nejušlechtilejší ze všech kovů – vzácný, nádherně zářivý a jeho hodnota je trvalá. Proto není divu, že všude na světě se zlato hledalo a hledá.

V regionu Oberviechtach bylo prokazatelně už od 14. století hledáno zlato. Infocentrum  Oberviechtach nabízí jako zvláštní atrakci „túru s rýžováním zlata“. Při této organizované túře vedené historickou zlatot?žební oblastí v Langau, je možno vidět kutací jámy a skrývkové haldy z dřívějších dob těžby zlata. Vycházka vede také k potokům, kde účastník pod dohledem instruktora může sám zkusit štěstí při rýžování zlata. Při výskytu zlata cca 7 g na jednu tunu skrývky (výkopu) je možné, že ten či onen najde trochu zlata ve své rýžovací pánvi. Výchozím bodem pro túru bývalou zlatotěžební oblastí a ke zlatonosným potokům je informační stanoviště „Gütting“ jihovýchodně od Unterlangau (vzdálené cca. 8 km od Oberviechtach).

Historie těžby zlata je znázorněna na panelech. Muzeum nabízí pro děti a mládež nejlepší předpoklady pro umožnění autentického setkání s tématem „zlato“. Názorné modely nářadí používaného při rýžování zlata, napodobenina „zlaté štoly“ a stoupy, tak jako samotné rýžování zlata, podněcují k intenzivnějšímu zabývání tímto tématem.
 • Öffnungszeiten:
 • Mai bis Oktober.
 • Eintrittspreis in €: Gruppenpreis: bis 15 Personen 25 €,
 • Otevírací doba:
 • květen až říjen
 • Vstupné v Kč: cena pro skupinu: do 15 osob 625 Kč

Fotogalerie • Fotogalerie

LAG Oberlangau Goldlehrpfad | MAS Oberlangau Zlatá naučná stezka
Forellenbach - Goldwäscherein | Forellenbach - rýžování zlata
Info Stelle Gütting | informační místo Gütting
Pochweerk Museum | Muzeum Pochweerk
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB