Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kloster Chotěšov (Chotieschau) 
 • Klášter Chotěšov 
 •  
 • Dobřanská 6 
 • 332 14 Chotěšov 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kloster Chotěšov (Chotieschau)

Die Anfänge des Nonnenklosters in Chotěšov (ca. 20 km südwestlich von Pilsen auf der Strecke nach Stod) sind eng mit den Prämonstratensern im Kloster Tepl und dem Gründer der dortigen Kanonie, dem seligen Hroznata, verflochten. Auf Bitte seiner Schwester Vojslava gründete er in den Jahren 1202-1210 in Chotěšov das Nonnenkloster. Es wurde mit den Prämonstratenserinnen aus Doksany besetzt. Nach dem Fall von Přemysl Otakar II. im Jahre 1278 wurde das Kloster ausgeplündert, unmittelbar darauf kam es aber zur Erneuerung. Im Jahre 1282 wurde das Kloster neu eingeweiht. Die Blütezeit fällt in den Zeitraum der Regierung von Kaiser Karl IV., wo es zur großen Renovierung des Konvents kam. 1421 wurde das Kloster durch die Hussiten besetzt und im Anschluss darauf niedergebrannt. Mit dem Dekret vom 6. September 1619 verfiel der Konvent der Konfiszierung und wurde 1620 in den erblichen Besitz der Mansfelder verkauft. Am 01.01.1991 gelangte das ganze Kloster in den Besitz der Gemeinde Chotěšov.

Klášter Chotěšov

Počátky ženského kláštera v Chotěšově jsou bezprostředně spjaty s premonstráty v Teplé a zakladatelem tamní kanonie blahoslaveným Hroznatou. Na žádost své sestry Vojslavy založil v letech 1202-1210 v Chotěšově ženský klášter. Osazen byl premonstrátkami z Doksan. Po pádu Přemysla Otakara II. roku 1278 byl klášter vypleněn, vzápětí však došlo k opravě a nově vysvěcen byl roku 1282. Výrazný rozkvět kláštera spadá do doby vlády císaře Karla IV., kdy docházelo k velké renovaci konventu. V roce 1421 byl klášter obsazen husitskými vojsky a posléze vypálen. Dekretem ze 6. srpna 1619, propadl konvent konfiskaci a byl roku 1620 prodán do dědičného držení Mansfeldů. 1. 1. 1991 přešel celý klášter do majetku obce Chotěšov.
 • Öffnungszeiten:
 • Während der touristischen Saison finden Führungen durch das Kloster am jeden Sonntag um 13.30, 15.00 und 16.30 Uhr statt. Unter Umständen lässt sich eine andere Stunde vereinbaren.
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene: 1.50 €; Kinder: 0.75 €
 • Otevírací doba:
 • V turistické sezoně se konají prohlídky kláštera každou neděli ve 13.30, 15.00 a 16.30 hodin, případně se lze objednat na jinou hodinu.
 • Vstupné v Kč: dospělí: 40,- Kč; děti: 20,- Kč

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB