Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" in Pfreimd 
 • Farní kostel "Nanebevzetí Panny Marie" ve Pfreimdu 
 •  
 • Freyung 33 
 • 92536 Pfreimd 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" in Pfreimd

Die Kirche in Pfreimd gehört zum Typ der Wandpfeilerkirchen; sie dürfte die erste dieser Art in der Oberpfalz gewesen sein. Im Gesamtaufbau besitzt sie große Ähnlichkeit mit den Langbauten der Jesuiten, vor allem mit der Jesuitenkirche St. Ignatius (1631-1641) in Landshut. Die Stuckaturen in Pfreimd entstanden noch im Übergangsstadium der älteren, strengeren Dekorationsweise des 17. Jahrhunderts zum späteren eigentlichen Barockstil. Die Pfreimder Stadtpfarrkirche zählt zu den wenigen Kirchen, in der sich Schmuzers Innenausstattung vollständig und unverändert erhalten hat. Sie gilt als erstes bedeutendes Werk Johann Schmuzers, sein Hauptwerk ist die Planung und teilweise Ausführung der bedeutenden Klosteranlage in Wessobrunn.

Geschichtlicher Rückblick und Baugeschichte: 1216 - Pfreimd wird selbständige Pfarrei 1481 - großer Stadtbrand, Zerstörung der alten Kirche vollständig 1513 - der Amberger Stadtbaumeister Wolf Keul erhielt den Auftrag zum Bau des heute noch bestehenden Chores 1515 - Fertigstellung der neuen Kirche als gotischer Neubau, Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges überstand das Bauwerk ohne bauliche Schäden 1553 - ein Gewitter fügte dem Kirchturm so schweren Schaden zu, dass mit dessen Einsturz gerechnet werden musste 1576-79 der Glockenturm wird neu errichtet 1673 - in Pfreimd erschien der Neunkirchener Maurermeister Wolf Hierschstätter, nahm Augenschein von den Schäden und fertigte einen Kostenanschlag samt Plan für das vorgesehene Gotteshaus 1673 - der Pfreimder Baumeister Zacharias Amode bittet den Herzog um Übertragung der Bauarbeiten, was aber der Herzog ablehnte. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall Hierschstätters beauftragte man den Baumeister Peter Spineta aus Prag mit den weiteren Planungen, die jedoch nicht zum Bauauftrag führten 1681 - der Wessobrunner Maurer- und Gipsmeister Johann Schmuzer (1642-1701) erhielt den Auftrag zum Neubau der Pfreimder Pfarrkirche 1681 - am 17. September fand die Grundsteinlegung statt 1686/1688 - der neuerbaute Turm wurde wieder abgetragen, offenbar weil die alten Grundmauern sich als zu schwach erwiesen. Auf einen Rost von Eichenpfählen setzte ihn J. Schmuzer gegen Entlohnung von 1000 fl. nochmals auf. Die Gesamtkosten betrugen 2096 Gulden 1752 - Neueindeckung der Kirche nach schwerem Sturmschaden.

Farní kostel "Nanebevzetí Panny Marie" ve Pfreimdu

Kostel ve městě Pfreimd patří mezi kostely s pilastry; uvádí se, že je prvním kostelem tohoto typu v Horním Falcku. Celkovou výstavbou se velmi podobá dlouhým stavbám jezuitů, především jezuitskému kostelu sv. Ignáce (1631-1641) v Landshutu. Štukatérské práce ve Pfreimdu vznikly ještě ve stádiu přechodu od starého, přísného způsobu dekorace 17. století k pozdějšímu vlastnímu baroknímu stylu. Městský farní kostel ve Pfreimdu patří mezi několik málo kostelů, ve kterých se v neporušené a nezměněné formě zachovalo vnitřní vybavení. Je pokládán za první významné dílo Johanna Schmuzera, jeho stěžejním dílem je projekt a částečně realizace významného kostela ve Wessobrunnu.

Historické ohlédnutí a historie stavby: 1216 – Pfreimd se stal samostatnou farností 1481 – velký městský požár, úplné zničení starého kostela 1513 – ambergský městský stavitel Wolf Keul dostal objednávku na stavbu dodnes existujícího kůru 1515 – dokončení nového kostela jako gotické novostavby, rozruch třicetileté války přestálo toto stavební dílo bez stavebních škod 1553 – bouřka způsobila na věži tak závažné škody, že se počítalo s jejím zřícením 1576-79 – zvonice byla znovu vystavěna 1673 – ve Pfreimdu se objevil zednický mistr Wolf Hierschstätter, prohlédl si škody a vytvořil rozpočet výdajů spolu s projektem zamýšleného kostela 1673 – stavitel z Pfreimdu Zacharias Amode žádal vévodu o předání stavebních prací, což však vévoda odmítl. Po Hierschstätterově smrtelném pracovním úrazu byl dalšími plány pověřen stavitel Peter Spineta z Prahy, ty však nevedly k objednávce stavby. 1681 – zednický a sádrový mistr Johann Schmuzer z Wessobrunnu (1642-1701) dostal objednávku na stavbu farního kostela ve Pfreimdu 1681 – 17. září se konalo položení základního kamene 1686/1688 – nově vystavěná věž byla opět zbořena, zřejmě proto, že staré podezdívky se prokázaly příliš slabými. Za odměnu 1000 florintů ji J. Schmuzer znovu postavil na roštu z dubových kůlů. Celkové náklady činily 2096 zlatých. 1752 – nové zastřešení kostela po těžkých škodách způsobených bouří
 • Öffnungszeiten:
 • täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • denně od 9.00 do 18.oo hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,31 MB