Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lernende Region Schwandorf e.V. 
  • Studující region Schwandorf e.V. 
  •  
  • Hüttenstr. 1 
  • 93142 Maxhütte-Haidhof 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Lernende Region Schwandorf e.V.

Die Lernende Region "Landkreis Schwandorf - fit für die Zukunft" hat die Zielsetzung, mit einer Bildungsoffensive in der Region eine nachhaltige Verbesserung der Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Lebenssituation aller Bürger zu erreichen. Unter dem Leitmotiv des lebenslangen Lernens soll das Angebot der öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen der Region stärker auf die Bildungsbedürfnisse und -wünsche der Menschen und Betriebe in der Region abgestimmt und die Nachfrage nach Bildung gesteigert werden.

Kernanliegen ist der Aufbau einer regionalen Bildungs-, Lern- und Beratungsinfrastruktur zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Handlungsfähigkeit der Menschen und zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit. An die Öffentlichkeit tritt der Verein "Lernende Region Schwandorf e.V" durch verschiedene Veranstaltungen, so z.B. eine Bildungsmesse, Seminare und die Internetplattform. Gefördert wird das Projekt durch das Wissenschaftsministerium in Berlin und die EU.

Studující region Schwandorf e.V.

Cílem "Studujícího regionu okres Schwandorf - fit pro budoucnost" je dosáhnout pomocí vzdělávací ofenzivy v regionu postupného zlepšení situace ve vzdělávání, zaměstnání a životním stylu všech občanů. Pod heslem celoživotního vzdělávání má být nabídka veřejných a soukromých vzdělávacích zařízení cíleněji zaměřena na konkrétní potřeby vzdělávání přání obyvatel i podniků v regionu a má být zvýšena poptávka po vzdělání.

Klíčovou záležitostí je výstavba regionální infrastruktury v oblasti vzdělávání, učení a poradenství za účelem podpory osobního rozvoje a schopnosti lidí jednat a ke zlepšení jejich uplatnění v zaměstnání. Veřejnosti se spolek "Studující region Schwandorf e. V." prezentuje různými akcemi, např. veletrh vzdělávání, semináře a internetová platforma. Projekt je podporován Ministerstvem pro vědu v Berlíně a Evropskou unií.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB