Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burgruine Adelburg 
  • Zřícenina hradu Adelburg 
  •  
  • Klapfenberg 
  • 92331 Parsberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Burgruine Adelburg

Lage und Zugänglichkeit: Die Adelburg befindet sich zwischen Velburg und Parsberg auf einem Berg nahe der Autobahn A 93. Man verlässt die Autobahn am besten bei der Ausfahrt Velburg und fährt dann über Lengenfeld und Oberweiling nach Hollerstetten. Von dort geht es weiter in Richtung Eichenhofen, auf halber Strecke führt ein geteerter Feldweg nach links auf den bewaldeten Burgberg zu. Diesen fährt man bis ans Ende bei einem Hof im Wald. Von dort führt ein markierter Wanderweg zur Burgruine. Am Fuß des Burgfelsens muss man die letzten Meter nach oben klettern, weil ein direkter Zugang fehlt.

Geschichte: 1180 wird ein Engelhardt als Besitzer der "adelenburc" zum ersten Mal genannt. Die Adelburger waren ursprünglich Ministerialen der Bamberger oder Eichstätter Bischöfe, sie stehen aber später als reichsfreie Ritter den staufischen Kaisern nahe. 1230 tritt Engelhardt in einer italienischen Urkunde des letzten staufischen Kaisers Friedrich II. als Zeuge auf. Mit seinem Tod im Jahr 1246 starb das Geschlecht aus. 1268 kommt die Adelburg mit dem staufischen Erbe an die Wittelsbacher, die sie immer wieder verpfänden.

Anfang des 14. Jahrhunderts ist sie im Besitz der streibaren Regensburger Patrizierfamilie der Auer. Am Ende des gleichen Jahrhunderts wird sie vom Ritter Stephan Gewolf wiederholt als Ausgangspunkt für Überfälle auf die Straße von Neumarkt nach Hemau genutzt. Nach dem Eingreifen des bayerischen Herzogs muss er 1394 versprechen, die Übergriffe zu unterlassen. Weitere Besitzer sind 1399 Hilpolt Mendorfer und im 15. Jahrhundert die Parsberger.

1505 gelangt die Adelburg durch den Kölner Spruch Kaiser Maximilians schließlich an das Herzogtum Pfalz-Neuburg, das den Ritter Jörg Wisbeck aus Velburg mit der bereits "zerbrochenen alten Burg" belehnt. Endgültig zerstört werden die Reste der Adelburg 1755, als die großen Quader ihrer Mauern für den Bau einer Kirche in Batzhausen abtransportiert werden. Bis heute weiterer Verfall.

Zustand und Besonderheiten: Wenn man sich auf dem Wanderweg der Bergspitze nähert, gelangt man zunächst auf eine abgeflachte Terrasse nördlich unterhalb des Burgfelsens. Das Areal beherbergte die Vorburg, das Tor könnte zwischen dem Mauerrest im Nordwesten und dem Burgfelsen gelegen haben. Auf dem Grundriss wird die Abflachung dagegen als Zwingeranlage interpretiert. Das Rätsel der Adelburg ergibt sich aus der Frage, wo der Zugang zur Kernburg lag.

Es findet sich keine Rampe oder abgeflachte Stelle: Der Felsen, auf dem die Burg liegt, fällt auf allen Seiten steil ab. Deshalb wird gar spekuliert, der Zugang sei durch einen unterirdischen Gang erfolgt. Vielleicht gab es aber auch eine Brücke von der felsigen Erhebung, die im Nordosten an den Burgfelsen anschließt und offensichtlich durch einen künstlichen Graben abgetrennt wurde. Die Adelburg soll laut Jehle (Historischer Atlas von Bayern: Parsberg) einmal eine der gewaltigsten Burgen im ganzen Nordgau gewesen sein.

Eine entfernte Vorstellung davon bekommt man nur aus der Ansicht von Südwesten her: An der Außenwand der Kapellennische sind noch einige große Buckelquader zu sehen. Mit ihnen waren Ringmauer und Bergfried einst komplett verschalt. Nachdem diese Quader im 18. Jahrhundert zum Bau einer Kirche abtransportiert wurden, blieben lediglich die Mauerkerne aus Bruchsteinen übrig  und zerfielen mit der Zeit. So steht heute im Wesentlichen nur noch ein 3,5 m hoher Ringmauerteil an der Nordseite der Anlage.

Der Bergfried soll am Nordwestende gelegen haben. Dort finden sich auch offene Gewölbe und Erhebungen, die wohl zum einstigen Palas gehörten. Eine Ausbuchtung inmitten der Südwestseite, wo ein überwachsener Hügel einen Schuttberg vermuten lässt, wäre ein weiterer möglicher Standort für den Bergfried.

Aktivitäten: Im Winter hat man vom Burgfelsen einen schönen Blick über die Erhebungen des Oberpfälzer Jura. Im nahegelegenen Oberweiling gibt es eine sehenswerte Kirchenburg und nebenan die schöne "Kneipenbühne", in der Konzerte und Kabarettabende stattfinden. In Lengenfeld kann man im Biergarten des Brauereigasthofs Winkler das berühmte "Kupfer Spezial" probieren und dazu gut bayerische Küche genießen. Nicht weit von der Adelburg befinden sich die Ruinen Velburg, Helfenberg und Lupburg.

Zřícenina hradu Adelburg

Poloha a přístupnost: Hrad Adelburg  se nachází na kopci mezi městy Velburg a Parsberg v blízkosti dálnice A 93. Nejlépe je sjet z dálnice u výjezdu na Velburg a jet pak přes Lengenfeld a Oberweiling do Hollerstetten. Odtud vede cesta dále směrem na Eichenhofen a asi v půli trasy vede asfaltová polní cesta vlevo, která vede na zalesněnou horu, kde stojí hrad. Cesta Vás na konci dovede na nádvoří v lese. Odtud vede značená turistická stezka ke zřícenině hradu. Na úpatí hradního skaliska se musí poslední metry nahoru vyšplhat, protože přímý přístup ke hradu neexistuje.

Historie: r. 1180 byl poprvé jmenován Engelhardt majitelem hradu "adelenburc". Adelburgerové byli původně ministeriálové bamberských nebo eichstätterských biskupů, později ale stojí po boku štaufských císařů jako svobodní říšští rytíři. Roku 1230 vystupuje Engelhardt jako svědek při podepisování italské listiny posledního štaufského císaře Friedricha II. Jeho smrtí roku 1246 rod vymřel. 1268 přechází Adelburg se štaufským erbem na rod Wittelsbacher, který jej znova dal do zástavy.

Počátkem 14. století patří hrad bojovné řezenské patricijské rodině Auerů. Na konci tohoto století  je opakovaně využíván rytířem Stephanem Gewolfem jako výchozí bod pro přepadávání na cestě z Neumarktu do Hemau. Po zakročení bavorského vévody musel r. 1394 slíbit, že útoků zanechá. Další majitel hradu byl r. 1399 Hilpolt Mendorfer a v 15. století to pak byli Parsbergerští.

1505 přešel Adelburg skrze rozhodnutí kolínského císaře Maximiliána konečně na falcneuburské vévodství, které přidělilo již „rozbitý starý hrad“ rytíři Jörgu Wisbeckovi z Velburgu. Nadobro zničeny byly zbytky Adelburgu v roce 1755, když byly velké balvany z jeho zdí odvezeny na výstavbu kostela v Batzhausen. Hradní ruina dodnes dále chátrá.

Stav hradu a zajímavosti: Když se člověk blíží po turistické stezce k vrcholu kopce, přijde nejprve na zarovnanou plochu severně pod hradním skaliskem. Plocha poskytuje místo pro předhradí. Hradní brána mohla být umístěna mezi zbytkem zdi na severozápadě a hradním skaliskem. Na půdorysu se zploštění naproti tomu prezentuje jako parkánový blok. Záhadou Adelburgu ale zůstává, kde se nacházel přístup k jádru hradu.  

Nenachází se zde totiž žádná rampa nebo zarovnané místo. Skála, na které hrad leží, je ze všech stran příkrá. Proto se také uvažuje nad tím, zda přístup ke hradu nemohl vést podzemím. Je možné, že existoval také nějaký most ze skalního výklenku, který se připojuje na hradní skalisko ze severovýchodu a který byl patrně oddělen umělým příkopem. Adelburg byl údajn2 kdysi podle Jehleho (Historický atlas Bavorska: Parsberg) jedním z nejmocnějších hradů v celém Nordgau.

Vzdálenou představu o tom, jak to tehdy bylo, dokládá pouze pohled z jihozápadu: Na vnější stěně kapličkového výklenku je ještě vidět pár vypouklých balvanů. Těmi byla kdysi kompletně obstavena okružní zeď a hradní věž. Poté co byly v 18. století tyto balvany odvezeny na výstavbu kostela, zbyly pouze základy zdi z lomových kamenů a ty se časem rozpadly. Dnes tam v podstatě stojí na severní straně jen 3,5 metru vysoká část okružní zdi.   

Hradní věž měla stát na severozápadním konci. Tam se nacházejí také nekryté klenby a vyvýšeniny, které patřily nejspíš k bývalému paláci. Jedna vypuklina uprostřed jihozápadní strany, která je pravděpodobně přerostlým kopcem suti, mohla představovat další možné místo pro hradní věž.

Aktivity: V zimě je z hradního skaliska velmi krásný pohled na vyvýšeniny hornofalckého Jury. V přilehlém Oberweilingu se nachází pozoruhodný hradní kostel a vedle něj malebná hospůdka, ve které se pořádají koncerty a kabaretní večery.  V Lengenfeldu můžete vyzkoušet v pivnici pivovarského hostince známé pivo "Kupfer Spezial" a k tomu speciality bavorské kuchyně. Nedaleko Adelburgu leží také zříceniny Velburg, Helfenberg a Lupburg.
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB