Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gebäude des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 • Budova Centra Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Gebäude des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Das ehem. Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee gehört zu den wertvollsten Baudenkmälern der Region. Das Gebäude mit Westflügel (Sudhaus / 19. Jahrh.), Ostflügel (Bierlagerkeller / wahrscheinlich 17./18. Jahrh) und Mittelbau (frühere Malzdarre) diente den brauberechtigten Bürgern der Stadt Schönsee bis Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts als Braustätte.

Nach dem Ende der Brautradition wurde das Gebäude von der Stadt veräußert und von privaten Eigentümern als Blechschmiede, zu Wohnzwecken und später überhaupt nicht mehr genutzt. Im Jahr 1988 erwarb die Stadt das Baudenkmal zurück und suchte nach einer öffentlichen Nutzung. Die erste Idee eines Tourismuszentrums "Oberpfälzer Wald" scheiterte.

Die 1997/98 vom damaligen Bürgermeister Hans Eibauer konzipierte Idee eines "bayerisch-böhmischen Kulturzentrums" erhielt nach äußerst schwierigen Verhandlungen 2004 grünes Licht. Nach den Plänen des Architekturbüros "Brückner & Brückner", Tirschenreuth, wurde das Gebäude in Trägerschaft der Stadt Schönsee zur Nutzung für das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) saniert und erweitert. Die Planung erhielt mit dem best architects Award 2008 eine hohe Auszeichnung. In deutschen und int. Architekturzeitschriften erschienen ausführliche Text- und Fotobeiträge. Das Projekt erhielt mit der Nr. 33 eine eigene Veröffentlichung in der Reihe "Baukulturführer".

Inhaltlicher Schwerpunkt des CeBB ist es, das Kulturleben der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen vom Nebeneinander zu deutlich mehr Miteinander zu führen. Der Trägerverein Bavaria Bohemia e.V. setzt seit der Eröffnung im März 2006 alles daran, das CeBB zur koordinierenden und kulturellen Drehscheibe zwischen Bayern und Tschechien auszubauen, aktuell unter dem Projekttitel "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic".

Budova Centra Bavaria Bohemia (CeBB)

Bývalý obecní pivovar města Schönsee patří k nejvýznamnějším stavebním památkám regionu. Budova se západním křídlem (sladovna – 19. století), východním křídlem (ležácký sklep – pravděpodobně 17./18.st.) a středovou stavbou (dřívější sladovnický hvozd) sloužila právovárečným obyvatelům města Schönsee do začátku 50. let minulého století jako pivovar.

Po ukončení tradice pivovarnictví prodalo město budovu do soukromého vlastnictví. Tato pak sloužila jako kovárna, dále k obytným účelům a nakonec nebyla využívána vůbec. V roce 1988 získalo město budovu zpět a řešilo její veřejné využití. První nápad na zřízení turistického centra "Hornofalcký les/ Oberpfälzer Wald" ztroskotal.

Naopak nápad bývalého starosty Hanse Eibauera z roku 1997/98 na zřízení "bavorsko-českého kulturního centra" dostal po dlouhých a složitých jednáních v roce 2004 zelenou. Podle plánů architektonické kanceláře "Brückner & Brückner", Tirschenreuth byla budova ve vlastnictví města sanována a rozšířena pro využití Centrem Bavaria Bohemia (CeBB). Projekt rekonstrukce získal vysoké ocenění best architects Award 2008. V německých a mezinárodních časopisech o architektuře vyšlo mnoho podrobných článků a fotografických příspěvků. Projekt se dočkal zveřejnění v řadě publikace "Baukulturführer" pod číslem 33.

Hlavním záměrem Centra Bavaria Bohemia je budování kulturního života českého a bavorského sousedního regionu od vztahu "vedle sebe" ke vztahu "spolu". Spolek Bavaria Bohemia se od svého založení v březnu 2006 snaží o vybudování koordinační a kulturní točny mezi Bavorskem a Českem, v současné době pod hlavičkou projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic".
 • Öffnungszeiten:
 • werktags von 09.00 - 16.00 Uhr
  samstags von 10.00 - 11.30 Uhr
  sonntags von 14.00 - 17.00 Uhr
  An Feiertagen ist das Centrum Bavaria Bohemia nicht geöffnet.
 • Eintrittspreis in €: Eintritt frei, Spenden erbeten
 • Otevírací doba:
 • pracovní dny 09.00 - 16.00 hodin
  sobota 10.00 - 11.30 hodin
  neděle 14.00 - 17.00 hodin
  Centrum Bavaria Bohemia není otevřeno o svátcích.
 • Vstupné v Kč: Vstup volný, dobrovolný příspěvek vítán

Fotogalerie • Fotogalerie

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) |
Foto: Peter Manev, Selb |
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) |
Historische Gewölbehalle bb-forum | historická klenbová hala bb-forum
Kommunbräuhaus 1980 |
Rendert Time: 0,205 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB