Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Öllinger, Alois 
  • Öllinger, Alois 
  •  
  • Carl-von-Paur-Str. 20 
  • 93444 Bad Kötzting 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Öllinger, Alois

Biographie:
1953 geboren in Bemberg (Rottal-Inn) 1973-77 FHS München, Kommunikationsdesign, Diplom 1977-81 Akademie der Bildenden Künste München, Staatsexamen 1983 Diplom der Malerei, lebt und arbeitet in Kötzting Internationale Beachtung fand Alois Öllinger mit seinen Aktionen an der Grenze, insbesondere mit dem "Regenbogen 2000". Die erste Grenzaktion gab es 1992 beim Grenzübergang Furth i. Wald, 1997 erfolgte eine Wiederholung und 1999-2000 ging die „Große Aktion" mit 24 Stationen entlang des ehemaligen "Eisernen Vorhangs" in Szene (von Lübeck bis Triest). Alois Öllinger erinnerte in seiner Aktion "Regenbogen 2000" an beide Grenzen, die sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs bis heute erhalten hat. Ihm geht es vorwiegend um die Grenze in den Köpfen der Menschen, die durch gemeinsame Aktionen der Feuerwehren aus den Nachbarregionen überwunden werden soll. Öllingers Aktion soll die "Trennlinie überbrücken und Freundschaft stiften". Sie ist Konzept-Kunst und sie ist in den wenigen Minuten ihres Bestehens aber auch Land Art. Rückblick auf die früheren Aktionen: 1992 wurde in Furth im Wald zum ersten Mal die Aktion geprobt und im Jahr 2000 als "Regenbogen 2000" europaweit am ehemaligen Eisernen Vorhang durchgeführt.

1999 organisierte Alois Öllinger zum ersten Mal die Europäische Grenzaktion "Regenbogen" entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs von Lübeck bis Triest an ausgewählten Grenzübergängen am ehemaligen Eisernen Vorhang. Bereits damals unterstützte die Aktion der BFV, der DFV) und der CTIF. 2004, im Jahr der EU-Osterweiterung, fand die Aktion Regenbogen 2004 unter der Schirmherrschaft von EU-Kommissar Günther Verheugen, statt. Jede der bisherigen Kunstaktionen fand ein großes öffentliches Echo in den Medien. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Öllinger, Alois

Životopis:
1953 - narozen v Bembergu (Rottal-Inn) 1973-77 Odborná vysoká škola Mnichov, komunikační design, diplom 1977-81 Akademie výtvarných umění Mnichov, státní zkouška 1983 Diplom malířství, žije a pracuje v Kötztingu Mezinárodní uznání získal Alois Öllinger svými akcemi na hranici, zvláště pak s "Duhou 2000". První hraniční akce byla v roce 1992 na hraničním přechodu Furth i. Wald, v roce 1997 proběhlo opakování a v letech 1999-2000 se kanala "Velká akce" se 24 zastávkami podél bývalé "železné opony" (od Lübecku k Terstu). Alois Öllinger připomněl ve své akci "Duha 2000" obě hranice, které se podél bývalé Železné opony zachovaly dodnes. Jde mu především o hranici v hlavách lidí, která má být překonána společnými akcemi hasičských sborů ze sousedních regionů. Öllingerova akce má "překlenout dělící čáru a udržovat přátelství". Jde o koncepční umění, ale za dobu svého krátkého trvání se stalo i obecným uměním. Ohlédnutí za dřívějšími akcemi: V roce 1992 byla akce poprvé vyzkoušena ve Furthu im Wald a v roce 2000 realizována jako "Duha 2000" po celé Evropě na bývalé Železné opně.

V roce 1999 organizoval Alois Öllinger poprvé Evropskou pohraniční akci "Duha" podél bývalé Železné opony od Lübecku až po Terst na vybraných hraničních přechodech bývalé Železné opony. Již tenkrát podporovali akci hasičské svazy BFV, DFV a CTIF. V roce 2004, tedy v roce rozšíření EU na východ, se Akce Duha 2004 konala pod záštitou komisaře EU Günthera Verheugena. Každá z dosavadních uměleckých akcí se setkala s velkou odezvou v médiích. Další informace naleznete na internetových stránkách!

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB