Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Neue Kammerharmonie 
  • Nová komorní harmonie 
  •  
  • Plzenecká 33 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Neue Kammerharmonie

Das Ensemble wurde 1977 von Mitgliedern des J.K.Tyl-Theaters in Pilsen gegründet. Während seiner langjährigen Tätigkeit trat das Ensemble auf Konzertbühnen nicht nur in Tschechien, sondern auch im Ausland auf. Mit seinem breiten Repertoire, von Renaissance, Barock und Klassizismus über Romantik bis zu Kompositionen des 20. Jahrhunderts ist das Ensemble fähig, jedes beliebige Konzert nach den Wünschen des Veranstalters zusammenzustellen. Neben der Konzerttätigkeit tritt das Ensemble oft bei verschiedensten Gelegenheiten auf, wie z.B. bei Barockfesten, Vernissagen, Banketten, Barockfestessen usw., immer in prunkvollen zeitgenössischen Kostümen. 

Nová komorní harmonie

Soubor byl založen v roce 1977 z členů Divadla J. K. Tyla v Plzni. Během svého dlouholetého působení soubor vystupoval na koncertních pódiích nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Díky svému širokému repertoáru, od renesance, baroka, klasicismu přes romantiky až po skladby 20. století je schopen sestavit jakýkoliv koncert podle přání pořadatele. Vedle koncertní činnosti soubor často vystupuje při nejrůznějších příležitostech, jako jsou barokní slavnosti, vernisáže, bankety, barokní hostiny atd. Vždy v honosných dobových kostýmech. 
Rendert Time: 0,200 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB