Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Burg Kašperk

Die gotische Burg, 1356 von Karl IV. gegründet, diente vor allem zum Schutz der nahen Goldbauwerke, der Goldenen Straße von Bayern nach Böhmen und zur Sicherung der Landesgrenze. Die Burg wurde direkt auf einem Felsenrücken gebaut. Kašperk war eine Königsburg, sie war aber meistens in Besitz von sog. Pfandhaltern. Der jeweilige Burgherr hatte das höchste Gerichts- und Blutgerichtsrecht im Parchener Bezirk.

Im 15. Jahrhundert wurde an der Nordmauer eine sog. Außenbefestigung und die vorgesetzte kleine Festung Pustý hrádek (wüste Burg) fertig gestellt. Die Burg wurde nie erobert. Zur Burg gehört auch eine Ausstellung: Geschichte und Bauentwicklung der Burg, interessantes aus Werk- und Festtagen der Luxemburger Zeit, Goldabbau in Bergreichenstein, eine kleine Exposition über interessante Schicksale einiger Burggrafen und ihre Nachfolger, die Kastellanen. Ein weiterer Teil ist ein Außenweg zur Burgruine des Burgpalastes und der Aufstieg auf den Ostturm, der eine herrliche Aussicht auf Zentralböhmerwald und die Umgebung bietet.

Hrad Kašperk

Gotický hrad založený v r. 1356 Karlem IV. sloužil především k ochraně nedalekých zlatých dolů, Zlaté stezky vedoucí z Bavorska do Čech a k zabezpečení zemské hranice. Hrad byl postaven přímo na skalním hřbetu. Kašperk byl hradem královským, avšak většinou v držení tzv. zástavních držitelů. Držitel hradu měl nejvyšší soudní a hrdelní pravomoc v Prácheňském kraji.

V 15. stol. bylo dostavěno při severní stěně tzv. vnější opevnění a předsunutá pevnůstka Pustý hrádek. Hrad nebyl nikdy dobyt. Expozice: Dějiny a stavební vývoj hradu, zajímavosti všedních i svátečních dnů doby Lucemburské, těžba zlata v oblasti Kašperských Hor, malá expozice o zajímavých osudech některých hradních purkrabí a jejich nástupcích kastelánech. Další součástí prohlídkové trasy je zřícenina hradního paláce a výstup na východní věž, která nabízí nádherný výhled na centrální Šumavu a okolní krajinu.

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Burg Kašperk aus Pustý hrádek im Winter | Hrad Kašperk z Pustého hrádku, zimní
Die Burg Kašperk, ein Ansicht aus dem Westturm | Hrad Kašperk, pohled ze západní věže
Die Burg Kašperk,Ruhe und Beschaulichkeit | Hrad Kašperk, klid a rozjímání
 |
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB