Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
 • Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen 
 •  
 • Neusath 200 
 • 92507 Nabburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen

Das Oberpfälzer Freilandmuseum des Bezirks Oberpfalz in Neusath bei Nabburg besteht aus mehreren Dorfbereichen, die die verschiedenen Regionen der Oberpfalz widerspiegeln. Zum Aufbau des Museums wurden in jahrelanger Arbeit typische Häuser in das Freilandmuseum verfrachtet und originalgetreu wieder aufgebaut.

Der Rundgang, der ca. 2 Stunden dauert, beginnt im "Stiftlanddorf", führt über das "Waldlerdorf" zum "Mühlental" und zum "Juradorf". Nach einer Gelegenheit zur Einkehr "Beim Wirt" endet der Rundgang im "Naabtaldorf", einer Baugruppe mit Häusern, wie sie für die mittlere Oberpfalz typisch sind. Die Keimzelle des Oberpfälzer Freilandmuseums ist der an Ort und Stelle erhaltene "Edelmannshof" im drei Kilometer entfernten Perschen. Die ehemalige Pfarrhofanlage aus dem Jahr 1605 war 1964 als "Oberpfälzisches Bauernmuseum Perschen" eröffnet worden.

1977 übernahm der Bezirk Oberpfalz die Trägerschaft des Museums und begann mit dem Aufbau des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen. Das Museum arbeitet inzwischen eng mit tschechischen Partnern zusammen. Großen Zuspruch finden die Sonderveranstaltungen, die jahreszeitliche Themen haben.


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Schüleraktionstag:
2 x halbtags 9.30 - 15.00 Uhr, jeweils Mittwoch mit Betreuung durch das Museum: Projektleitung oder Sonderführungen. Es wird gebeten jede Klasse vorher in Gruppen einzuteilen Ankunft im Museum ca. 9.30 Uhr, Begrüßung und Einweisung durch den/die Betreuer/in des Museums

Plan für 2 Klassen / Gruppen
:
1. Klasse /Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe ca. 10.00 - ca. 12.00
Hausarbeit: Melken, Ausbuttern
Feldarbeit: je nach Saison
Hausarbeit: Flachsverarbeitung, Stallarbeit, Ausmisten, Füttern, Lehmverarbeitung

Mittag von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr, im Denkenbauernhof gibt es Buttermilch und Butterbrote

Führung ca. 13.00 - ca. 15.00: “Landwirtschaft vor 100 Jahren“
Gruppe wird beim Denkenbauernhof abgeholt.

2. Klasse / Gruppe ca. 10.00 - ca. 12.00 Führung: “Landwirtschaft vor 100 Jahren“
Mittag von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr, im Denkenbauernhof gibt es Buttermilch und Butterbrote 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe ca. 13.00 - ca. 15.00
Hausarbeit: Strick drehen, Besen binden
Feldarbeit: je nach Saison
Hausarbeit: Flachsverarbeitung
Hausarbeit: Wolle spinnenm Lehmverarbeitung

Maximale Gruppengröße: 60
Kosten: pro Schüler/in 6,00 € (inkl. Eintritt) (je Klasse 30.00 €)

Die Aufsichtspflicht über die Schüler/innen haben die Lehrkräfte.

Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen

Hornofalcký skanzen kraje Horní Falcko v Neusathu u Nabburgu se skládá z většího počtu vesnických částí, které představují různé oblasti Hroního Falcka. Při budování muzea byly během mnohaleté práce do skanzenu přemístěny typické domy a byly tam podle originálu znovu postaveny.

Okružní prohlídka, která trvá asi dvě hodiny, začíná "kapitulním statkem", pokračuje přes "lesní hospodářství" k "mlýnskému údolí" a k "jurské vesnici". Po možnosti zastavit se v "hostinci" končí okružní prohlídka ve "vesnici v úkolí Naaby", což je skupina domů, které byly typické pro střední Horní Falcko. Jakýmsi přívažkem Hornofalckého skanzenu je "šlechtický dvůr", zachovaný na původním místě ve tři kilometry vzdáleném Perschenu. Bývalý farní statek z roku 1605 byl otevřen v roce 1964 jako "Hornofalcké rolnické muzeum Perschen".

V roce 1977 převzal kraj Horní Falcko muzeum do své kompetence a byla zahájena výstavba Hornofalckého skanzenu Neusath-Perschen. Muzeum nyní úzce spolupracuje s českými partnery. Velké oblibě se těší speciální akce, které jsou uspořádávány na témata spojená s jednotlivými ročními obdobími.


Česko-německé místo setkávání

Projekt pro žáky:
2 x půl dne 9.30 - 15.00 hodin, vždy ve středu s doprovodem z muzea: vedení projektu nebo zvláštní prohlídky. Maximální počet: 60 osob. Každou třídu prosíme předem rozdělit do skupin. Příjezd do muzea: zhruba v 9.30 hodin, přivítání a uvedení průvodcem/průvodkyní muzea.

Plán pro 2 třídy/skupiny:
1.třída/skupina 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 5. skupina cca 10.00 - cca 12.00
Domácí práce: dojení, stloukání másla
Polní práce: podle sezóny
Domácí práce: zpracování lnu, práce ve chlévě, kydání hnoje, krmení, zpracování jílu

Polední přestávka od 12.00 hodin do 13.00 hodin ve statku Denkenbauernhof, v nabídce: chléb s máslem a podmáslí

Prohlídka - cca 13.00 - cca 15.00 : “Zemědělství před 100 lety“
Skupina bude vyzvednuta před statkem Denkenbauernhof

2.třída/skupina cca 10.00 - cca 12.00 Prohlídka: “Zemědělství před 100 lety“
Polední přestávka od 12.00 hodin do 13.00 hodin ve statku Denkenbauernhof v nabídce: chléb s máslem a podmáslí 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe ca. 13.00 - ca. 15.00
Domácí práce: stáčení provazů, vázání košťat
Polní práce: podle sezóny
Domácí práce: zpracování lnu, předení vlny, zpracování jílu

Maximální velikost skupiny: 60
Cena za žáka: cca 150,- Kč (včetně vstupného), (za třídu cca 750,- Kč)

Dohled nad žáky má učitelský doprovod.
 • Öffnungszeiten:
 • Museumssaison: März bis November.
  Die Öffnungszeiten außerhalb der Museumssaison erfragen Sie bitte telefonisch.
 • Otevírací doba:
 • Sezóna muzea: březen až listopad.
  Na otevírací dobu mimo sezónu muzea se dotazujte telefonicky.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 8 von 8

Fotogalerie • Fotogalerie

Matzhof |
Hirtenhaus | Pastouška
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,18 MB / 4,54 MB