Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Theater Alfa  
  • Divadlo Alfa 
  •  
  • Rokycanská 7 
  • 312 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Theater Alfa

Der direkte Vorgänger des Theaters ALFA – DIVADLO DĚTÍ/KINDERTHEATER – nahm seine Tätigkeit 1966 im Gebäude ALFA in der Americká Straße auf. Der erste Leiter des Theaters war L. Dvořák, der erste nachrevolutionäre Leiter war M. Pokorný, der durch J. Koptík ersetzt wurde. 1992 zog das Theater in ein neues, modernes Gebäude in der Rokycanská-Straße 7 um und gab sich den heutigen Namen Theater ALFA. Sein Träger ist die Stadt Pilsen.

In den 70-er und 80-er Jahren arbeiteten mit dem Kindertheater renommierte Regisseure und Dramaturgen (J. Středa, J. Krofta, K. Brožek, K. Makonj, P. Vašíček u.a.) und Bühnenbildner (P. Matásek, A. Tománek, P. Kalfus, I. Nesveda, I. Marečková u.a.) zusammen. Der Musikverfasser war überwiegend M. Pokorný. Einen bedeutenden Anklang fanden in dieser Zeit auch die Autorinszenierungen, die mit dem Namen des Schauspielers und Musikers V. Čada und seiner Bühnenpartnerinnen B. Josephová-Luňáková und M. Čechová-Nuslová verbunden waren.

Seit 2006 ist der Leiter des Theaters Mgr. T. Froyda. Das gegenwärtige Gestaltungsteam (der künstlerische Leiter und Regisseur T. Dvořák, Dramaturg P. Vašíček, Bühnenbildner I. Nesveda), zusammen mit externen Mitarbeitern und einem Schauspielerensemble mit zwölf Mitgliedern bevorzugt die Ausrichtung auf Komödie und die Marionette stellt für sie immer noch ein dominantes und außergewöhnlich lockendes Bühnenphänomen. Das Theater wendet sich an ein sehr breites Publikum – von Kindern aus Kindergärten bis hin zu Jugendlichen und Erwachsenen. Für alle bietet es eine Alternative zu der überwiegenden Medienkultur – die literarische und bildnerische Qualität, originelle Bühnenmittel (verschiedene Marionettentechniken in Kombination mit dem Schauspieler), die synthetische Bühnenform, in der immer ihren wichtigen Platz Musik einnimmt (oft live Musik) und vor allem der unersetzliche Gefühls- und Lachkontakt mit der lebendigen Kunst, dazu noch in einem sehr kulturellen Umfeld. Dies alles in einem themen- sowie genrenmäßig bunten Repertoire, das vom klassischen und modernen Märchen bis hin zur Weltdramatik reicht.

Zu den Gipfelwerken der Jahre 1999-2011 wurden die Inszenierungen „Jeminkote, Psohlavci“ (Schau mal, die Hundsköpfe, 1999) und vor allem „Tři mušketýři“ (Drei Musketiere, 2006), die bei uns sowie im Ausland bereits 27. Mal mit einem Preis gewürdigt wurden. Die beiden genannten Inszenierungen fanden außerdem einen bedeutenden Anklang in einer Reihe von nicht nur Puppen-, sondern auch Multigenrefestivals, die keine Preise verteilen. Mit einem Preis wurden in den letzten zehn Jahren auch folgende Inszenierungen für ihren kollektiven sowie individuellen künstlerischen Einsatz gewürdigt: “Láska vše zachrání“, „Rikki-tikki-tavi“, „Málinka, bobr a král na střeše“, „Krvavé koleno“, „Kašpárek a Indiáni“, „Bártndžus“, „James Blond“ und „Démonův pramen“. Einen beträchtlichen Anklang fand auch die vorjährige „Weltpremiere“ des Thrillers „Amberville aneb Drsné město hebkých plyšáků“.

In der letzten Zeit arbeitet das Theater zusammen mit renommierten Schauspielregisseuren (J. Kačer, J. A. Pitínský, A. Goldflam, R. Lipus) und gibt auch eine Chance für junge begabte Schaffende, frische Absolventen der KALD DAMU (u.a. führten hier J. Jirků, P. Tejnorová, P. Vodička, J. Vašíček die Regie).

In den Jahren 1970 - 2011 besuchte das Theater Tunesien, Polen, Jugoslawien (und nachfolgende Staaten Slowenien, Serbien und Kroatien), Rumänien, Frankreich, Deutschland, Bulgarien, die Sowjetunion, Österreich, Italien, die Schweiz, die Slowakei, die Ukraine, Ungarn, Japan, USA, Spanien, Norwegen, Holland, Kanada, Finnland, Portugal, Belgien, Israel, Russland (viele von diesen Ländern mehrmals).

Seit 1967 ist das Theater der Mitveranstalter des Festivals SKUPOVA PLZEŇ / SKUPAS PILSEN, der Wettbewerbsbiennale des tschechischen professionellen Puppen- und alternativen Theaters, die im Juni 2012 bereits zum 29. Mal veranstaltet wird.

Divadlo Alfa

Přímý předchůdce Divadla ALFA – DIVADLO DĚTÍ – zahájilo činnost v roce 1966, v prostorách ALFY na Americké třídě. Jeho prvním ředitelem byl  L. Dvořák, prvním porevolučním ředitelem M.Pokorný, jehož vystřídal J.Koptík. V roce 1992 se přestěhovalo do moderní budovy na Rokycanské 7 a přijalo svůj dnešní název. Jeho zřizovatelem je město Plzeň.

V sedmdesátých a osmdesátých letech s DD spolupracovali renomovaní režiséři a dramaturgové (J. Středa, J. Krofta, K. Brožek, K. Makonj, P. Vašíček ad.) a scénografové (P. Matásek, A. Tománek, P. Kalfus, I. Nesveda, I. Marečková ad.). Autorem hudby byl převážně M. Pokorný. Značný ohlas zaznamenaly v této době také autorské inscenace spojené se jménem herce a muzikanta V. Čady a jeho jevištních partnerek B. Josephové-Luňákové a M. Čechové-Nuslové.

Od roku 2006 je ředitelem Mgr. T. Froyda. Současný tvůrčí tým (umělecký šéf a režisér T.Dvořák, dramaturg P.Vašíček, scénograf I.Nesveda), spolu s externími spolupracovník s dvanáctičlenným hereckým souborem upřednostňuje komediální pojetí divadla a loutku stále považuje za dominantní a neobyčejně lákavý jevištní fenomén. Divadlo se obrací k velice široké divácké obci – od dětí z MŠ až po mládež  a dospělé. Těm všem nabízí alternativu k převažující mediální kultuře – literární a výtvarnou kvalitu, originální scénické prostředky (nejrůznější loutkářské techniky v kombinaci s hercem), syntetický jevištní tvar, v němž má vždy své důležité místo hudba (často provozovaná živě) a především nezastupitelný citový či smíchový kontakt s živým uměním, navíc ve vskutku kulturním prostředí. To vše v tematicky i žánrově pestrém repertoáru od klasické  a moderní pohádky až po světovou dramatiku.

Vrcholnými opusy 1999-2011 se staly inscenace „Jeminkote, Psohlavci“ (1999) a především „Tři mušketýři“ (2006), kteří byli u nás i v zahraničí oceněni již 27x. Oběma zmíněným inscenacím se navíc dostalo značného ohlasu na řadě nejen loutkářských, ale i multižánrových festivalů, jež ceny neudělují. Oceněn byl v posledním desetiletí i kolektivní či individuální tvůrčí vklad do inscenací “Láska vše zachrání“, „Rikki-tikki-tavi“, „Málinka, bobr a král na střeše“, „Krvavé koleno“, „Kašpárek a Indiáni“, „Bártndžus“, „James Blond“  a „Démonův pramen“. Značný ohlas měla i loňská „světová premiéra“ thrilleru „Amberville aneb Drsné město hebkých plyšáků“.

Poslední dobou divadlo spolupracuje i s renomovanými činoherními režiséry (J. Kačerem, J. A. Pitínským, A. Goldflamem, R. Lipusem) a také dává šanci mladým talentovaným tvůrcům, nedávným absolventům KALD DAMU (mj. zde režírovali J. Jirků, P. Tejnorová, P. Vodička, J. Vašíček).

Od roku 1970 do roku 2011 divadlo navštívilo Tunis, Polsko, Jugoslávii (a následné státy Slovinsko, Srbsko a Chorvatsko), Rumunsko, Francii, Německo, Bulharsko, SSSR, Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Slovensko, Ukrajinu, Maďarsko, Japonsko, USA, Španělsko, Norsko, Holandsko, Kanadu, Finsko, Portugalsko, Belgii, Izrael, Rusko (řadu z těchto zemí  vícekrát).

Od roku 1967 je divadlo spolupořadatelem festivalu SKUPOVA PLZEŇ, soutěžního bienále českého profesionálního loutkového a alternativního divadla, jehož 29. ročník se uskuteční v červnu 2012.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,33 MB