Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Burg/Museum Parsberg 
 • Hradní muzeum Parsberg 
 •  
 • Burgstraße 24 
 • 92331 Parsberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Burg/Museum Parsberg

Über der Stadt Parsberg erhebt sich die Schloss- und Burganlage, deren Baugeschichte bis ins 13. Jahr-hundert zurückreicht. Die über 1000jährige Burganlage ist bis heute vollständig erhalten. Vom ältesten, nur in Ruinen erhaltenen Teil, genießt man einen weiten Ausblick über Stadt und Umland. Die angrenzende "Obere Burg" entstand Ende des 16. Jahrhunderts. Um 1700 erhielt die "Untere Burg" ihre heutige Gestalt, nachdem sie nach dem 30jährigen Krieg wieder aufgebaut wurde.

Bei den Burgspielen im Juli und beim "Burgrock" im August dient der Burghof als romantische Kulisse. Die Burganlage beherbergt auch ein Museum. Das 1926 gegründete Heimatmuseum baut die Stadt seit 1981 ständig aus. Auf ca. 500 qm werden Parsberg und seine Region dargestellt. Im Mittelpunkt steht der Mensch in seinen wirtschaftlichen, religiösen, sozialen und politischen Bezügen. Eine reiche Text- und Bilddokumentation verdeutlicht und vertieft die Aussagen. Die Darstellungen des befassen sich mit Handwerk, Textil, Religion, Wohnen - von der Reichsgründung 1871 bis zur Gegenwart. Jedes Exponat wird in seinem ursprünglichen Zusammenhang dargestellt. Entwicklungen und Arbeitsprozesse sind didaktisch aufgebaut und können nachvollzogen werden.

Hradní muzeum Parsberg

Nad městem Parsberg se tyčí zámecké a hradní budovy, jejiž historie výstavby se vrací do 13. století. Tyto více než 1000 let staré hradní prostory jsou ještě dodnes plně zachovalé. Z nejstarších míst, z nichž se zachovaly jen ruiny je možné si vychutnat daleký výhled přes město a okolí. Sousední "vyšší hrad" vznikl na konci 16. století. Okolo roku 1700 byl "spodní hrad" přestavěn do dnešní podoby, poté co byl po 30. leté válce znovu postaven. 

Při Hradních hrách v červenci a při Hradním rocku v srpnu slouži hradní nádvoří jako romantická kulisa. Hradni prostory využívá také muzeum.

V roce 1926 založené Národopisné muzeum bylo plně přestavěno městem v roce 1981. Na zhruba 50 qm je představen Persberg a jeho okolí. Ve středu zájmu stojí člověk se svými hospodářským, náboženskými, sociálními a politickými souvislostmi. Bohatá textilní a obrazová dokumentace potvrzuje a prohlubuje předkládané výpovědi. Výstavy se zaobírají řemeslem, textilem, církví, bydlením od založení Říše do současnosti. Každy exponát je představen v původních souvislostech. Rozvoj a pracovní procesy jsou didakticky vyloženy, a tak je možné se do nich plně vcítit. 
 • Öffnungszeiten:
 • Sonn- und Feiertage: 14:00 - 16:30 Uhr
  Dienstag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr
  Dienstag - Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: 0,00 - 20,00 Euro
 • Otevírací doba:
 • neděle a svátky: 14:00 - 16:30 hod.
  úterý - pátek: 10:00 - 12:00 hod.
  úterý - čtvrtek: 14:00 - 16:00 hod.  
 • Vstupné v Kč:
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB