Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kunstverein Weiden e.V. 
 • Umělecký spolek Weiden (zaregistrovaný spolek) 
 •  
 • Ledererstr. 6 
 • 92637 Weiden 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kunstverein Weiden e.V.

Der Kunstverein Weiden ist eine Initiative Kunstinteressierter, die sich 1993 mit der Absicht zusammenschloss, die Strömungen der Gegenwartskunst in der Oberpfalz auch breiteren Kreisen zugänglich zu machen. In Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten und Institutionen der örtlichen, regionalen und internationalen Kunst- und Kulturszene stellt der Verein Jahr für Jahr unter wechselnden thematischen Akzenten in einem Kontrastprogramm Ausstellungen und Aktionen vor, die den Nachwuchs, den Oberpfälzer Raum und allgemeine Standards gleichermaßen berücksichtigen. Der Kunstverein ist Mitglied des Stadtmarketingverbandes PRO WEIDEN. Themen und Zeiten der Ausstellungen des Kunstvereins Weiden werden in der Presse und auf der Homepage veröffentlicht.

Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Kunstübungsplatz: Sag Hallo zu Rot Gelb Blau - Kreative Begegnungen mit moderner Kunst im Kunstverein Weiden

Kunst gibt keine schnellen Antworten, sondern stellt spannende Fragen. Kunst lässt uns staunen und macht uns zu aktiven Denkern und geschickten Handwerkern, sie weckt die Neugier auf die Welt und erzählt von den Menschen, von Gefühlen, Träumen und unbegrenzten Möglichkeiten.

Das Kinderatelier im Kunstverein ist Bildungsangebot, Freizeitspaß und Mitmachwerkstatt gleichermaßen. Mit Farbe und Pinsel, Stift und Papier sind wir dem Abenteuer Kunst auf der Spur.

Dauer: 2 h
Für Kinder ab 6 Jahre, auch für höhere Altersstufen geeignet. 1. bis 9. Jahrgangstufe (maximal 25 Kinder).
Die Aufteilung mit Angeboten im Internationalen Keramik-Museum Weiden ist möglich und sinnvoll, um kleinere Gruppenstärken zu erreichen.

Umělecký spolek Weiden (zaregistrovaný spolek)

Umělecký spolek Weiden je iniciativa zájemců o umění, která se dala dohromady v roce 1993 s cílem, zpřístupnit také širokému okruhu lidí v Horním Falcku proudy současného umění. Ve spolupráci s osobnostmi a institucemi místní, regionální a mezinárodní umělecké a kulturní scény představuje spolek rok od roku pod měnícím se tématem v kontrastním programu výstavy a akce, které se ohlížejí na dorost, Hornofalcko i obecné standardy. Umělecký spolek je členem Městského marketingového svazu PRO WEIDEN. Témata a termíny výstav Uměleckého spolku Weiden jsou zveřejňovány v tisku a na domovské stránce.

Česko-německé místo setkávání

Cvičení umění: Řekni nazdar červené, žluté, modré - Kreativní setkání s moderním uměním v “umělecké dílně“ Weiden

Umění nedává rychlé odpovědi, ale předkládá zajímavé otázky. Umění nás nechává žasnout a dělá z nás aktivně myslící a obratné řemeslníky, vzbudí náš zájem o světě, vypráví o lidech, citech, snech a neomezených možnostech.

Dětský ateliér v umělecké dílně je nabídka výuky, zábavy ve volném čase, kde se pracuje společně. S barvou a štětcem, tužkou a papírem jdeu děti po stopách dobrodružství v umění.

Doba: 2 h
Pro děti od 6 let, vhodné i pro starší děti 1. až 9. třída (maximálně 25 dětí).
Rozdělení nabídek v mezinárodním keramickém muzeu Weiden je možné a výhodnější pro menší skupiny.
 • Öffnungszeiten:
 • Mittwoch bis Samstag: 20.00 - 22.00 Uhr
  Sonntag: 14.00 - 18.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: 4,00
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až sobota: 20.00 - 22.00 hod.
  Neděle: 14.00 - 18.00 hod.
 • Vstupné v Kč: cca 100,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB