Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Regensburger Kantorei 
  • Regensburger Kantorei 
  •  
  • Killermannstraße 58 
  • 93049 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Regensburger Kantorei

Die "Regensburger Kantorei" wurde 1888 als "Protestantischer Kirchenchor e.V." gegründet. Ihr geht eine bis in das Jahr 1542 zurückreichende Tradition evangelischen kirchenmusikalischen Lebens voraus. Im Jahre 1967 wurde der Chor mit vielen jungen Sängern neu unter dem Namen "Regensburger Kantorei" mit überkonfessionellen Charakter aufgebaut.

Der Chor hat ein dichtes Konzertprogramm, u.a. Bachs große Passionen, das Weihnachtoratorium, zahlreiche Kantatenweitere Werke klassischer und moderner Komponisten. Bei Konzerten wurde immer wieder mit namhaften Orchestern zusammengearbeitet, wie den Prager, Nürnberger und Münchner Symphonikern, dem Moskauer Sinfonieorchester, der Mährischen Philharmonie Olmütz oder dem Universitätschor Regensburg.

Konzertreisen führten nach Italien, Ungarn, Tschechien, Schottland und Israel. Unterstützt wird der Chor von einem Freundeskreis. Als dessen Mitglied erhält man Informationen über die Arbeit der Kantorei und die Möglichkeit, die Konzerte zu ermäßigten Preisen zu besuchen.

Regensburger Kantorei

"Regensburger Kantorei" byl založen v roce 1888 jako protestanský kostelní sbor. Vychází z bohaté tradice evangelického hudebního života,který sahá až do roku 1967. V roce 1967 byl konfesionální chor znovu obnoven pod jménem "Regensburger Katorei". Podílelo se na tom mnoho mladých zpěváků.

Tento chor má velice široký koncertní program, např. Bachovy Velké pašije, Vánoční oratorium, četné kantáty od klasických i moderních komponistů. Při svých kocertech spolupracují velmi často se slavnými orchestry, jako jsou např. pražští, norimberští nebo mnichovští symfonici, nebo s Moskevským symfonickým orchestrem, Moravskou symfonickou filharmonií z Olomouce, Univerzitním chorem z Řezna.

Jejich koncertní cesty vedly do Itálie, Maďarska, Čech, Skotska a Izraele. Tento chor je podporován Spolkem přátel. Pokud jste členem tohoto spolku obdržíte informace o jejich práci a budete mít možnost navštívit jejich koncerty za zlevněné vstupné.
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB