Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadtmauer mit Wehrtürmen und Toren 
  • Městské zdi 
  •  
  • Pettenkoferplatz 12 
  • 92334 Berching 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Stadtmauer mit Wehrtürmen und Toren

Wie kaum eine andere Stadt bietet Berching durch seinen fast vollständig erhaltenen Mauergürtel ein interessantes Beispiel eines mittelalterlichen Stadtbildes. Die 13 Türme sind fast alle vollständig erhalten. Bemerkenswert ist, dass zwei Türme heute Ferienwohnungen enthalten. Im Pulverturm ist im Sommer eine Bilderausstellung untergebracht (Sonntag 14:00-18:00 Uhr). Die Stadtbefestigung in ihrer heutigen Form geht auf Bischof Wilhelm von Reichenau (1464-1496) zurück. Er hat verschiedene Städte mit Mauern, Türmen und anderen Verteidigungswerken versehen lassen, darunter auch Berching. Die Stadtmauer ist eine Füllmauer und mit nicht sehr sorgfältig bearbeiteten kleineren Quadern verblendet. Die Mauerstärke ist ca. 1,50 m bei einer durchschnittlichen Höhe ca. 6 m. Der Wehrgang ist mit Satteldach auf Holzpfosten überdeckt und an vielen Stellen noch in ursprünglicher Form erhalten. An manchen Stellen ist die Mauer sorgfältig ausgebessert, wohl aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Zur Stadtmauer gehören zwei Tortürme, gegen Osten und gegen Westen. Beide Stadttortürme aus dem 13. Jahrhundert haben quadratischen Grundriss mit Durchgang. Vor beide Tortürme wurde bei Anlage der Stadtbefestigung ein Vortor gesetzt. Die Mauertechnik ist die gleiche wie bei der Ringmauer.

Městské zdi

Berching, jako téměř žádné jiné město, nabízí svým téměř úplně zachovalým městským opevněním zajímavý příklad obrazu středověkého města. 13 věží je téměř úplně zachováno. Pozoruhodné je, že ve dvou věžích je rekreační bydlení. V Prašné bráně je v létě umístěna výstava obrazů (neděle 14:00 - 18:00 hod.). Opevnění města v dnešní podobě pochází od biskupa Wilhelma von Reichenau (1464-1496). Ten nechal různá města, mezi nimi také Berching, vybavit zdmi, věžemi a jinými obrannými zařízeními. Městské zdi jsou z plného zdiva, zaslepené ne zcela pečlivě opracovanými kamennými kvádry. Síla zdí je cca. 1,50 m při průměrné výšce 6 m. Strážní chodby jsou překryty sedlovou střechou na dřevěných trámech a na mnoha místech jsou zachované ještě v původní podobě. Na mnoha místech je zeď pečlivě opravena, zřejmě z doby 30-leté války. K městským zdím patří dvě bránové věže směrem na východ a na západ. Obě bránové věže z 13. století mají kvadratický půdorys s průchodem. Před obě bránové věže byla při kladení zdí posazena ještě jedna předbrána. Zdící technika je stejná jako u kruhové zdi.
Rendert Time: 0,144 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB