Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Galerie im Dolina-Gewölbe 
 •  
 •  
 • Bergstraße 25 
 • 92331 Parsberg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Galerie im Dolina-Gewölbe

Im "Dolina-Gewölbe" befinden sich Ausstellungsräume der gemeinnützigen DOLINA Gesellschaft für Landeskunde. Das Gewölbe wird hauptsächlich als Galerie für wechselnde Ausstellungen von bildenden Künstlern der bayerischen Jura-Region genutzt. Der Verein hat 450 Mitglieder. Seit Eröffnung 1993 wurden im Geölbe 45 Ausstellungen gezeigt. Es gab Gruppen- und Einzelausstellungen, sowohl mit Amateuren und professionellen Künstlern. Stets wurde hohes Niveau angestrebt. Besondere Beachtung fanden MERVE Giehl (Installationen), Ursula Merker (Glaskunst), Bernhard M. Fuchs und Matthias Schlüter (Malerei), Manfred Sillner (Radierungen), Franz Weidinger und Heiner Glas (Skulpturen), Lissy Wiesner (Fotografie). Auch Musikensembles treten im Gewölbe auf. Die DOLINA e.V. (gegründet 1990) veranstaltet rein ehrenamtlich auch zahlreiche Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte, Wanderungen und Exkursionen in anderen Juragemeinden (und darüber hinaus).

V klenbovém prostoru DOLINA jsou umístěny výstavní sály vlastivědné společnosti Dolina, prospěšné obci. Klenbový prostor je jako galerie využíván hlavně pro střídající se výstavy výtvarných umělců z oblasti bavorský Jura. Spolek má 450 členů. Od otevření galerie zde bylo instalováno již 45 výstav. Byly zde skupinové i individuální výstavy, za účasti jak amatérských tak i profesionálních umělců. Vždy byla cílem vysoká úroveň. Speciální uznání sklidili MERVE Giehl (instalace), Ursula Merker (umění skla), Bernhard M. Fuchs a Matthias Schlüter (malířství), Manfred Sillner (rytiny), Franz Weidinger a Heiner Glas (sochy), Lissy Wiesner (fotografie). V klenbovém prostoru vystoupily také některé hudební soubory. Galerie Dolina e.V. (založená 1990) pořádá také zcela bez nároku na zisk četné výstavy, přednášky, předčítání, koncerty, výlety a vycházky do jiných obcí této oblasti (i za její hranice).
 • Öffnungszeiten:
 • Nur zu wechselnden Ausstellungen. Information: Tel. +49(0)9442-545
 • Otevírací doba:
 • Jen u měnících se výstav. Informace: Tel. +49(0)9442-545
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB