Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Burgtreswitz 
  • Zámek Burgtreswitz 
  •  
  • Schlosshof 1, Burgtreswitz 
  • 92709 Moosbach 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Schloss Burgtreswitz

Der Ursprung von Schloss Burgtreswitz liegt im 12. Jahrhundert. Es ist eine Gründung der Grafen von Sulzbach. 1272 kommt die Burg in den Besitz der Wittelsbacher. 1304 wird Konrad II von Paulsdorf als erster Pfleger genannt. 1329 wird Burgtreswitz durch den Hausvertrag von Pavia pfälzischer Besitz. Die Bedeutung der Burg wird 1525 durch den Besuch von Friedrich II, dem Urgroßvater des späteren Winterkönigs Friedrich V, in Treswitz deutlich. 1585 erhält Treswitz die hohe Gerichtsbarkeit. 1594 erfolgt die Zusammenlegung der Pflegeämter Treswitz und Tännesberg mit Hauptsitz in Treswitz. Im 30-jährigen Krieg 1634 wird die Burg von den eigenen kaiserlichen Truppen gründlich zerstört um dem Kriegsgegner das Winterquartier zu nehmen. Fast 50 Jahre dauert der Wiederaufbau zum Schloss. 1808 erreicht das Amt Treswitz seine größte Gebietsausdehnung. Die Stadt Pleystein sowie die Märkte Eslarn, Leuchtenberg, Moosbach, Tännesberg, Vohenstrauß, Waidhaus und Waldthurn, ein Gebiet von 16 Quadratmeilen und 22.000 Einwohnern, gehören nun zum Landgericht Burgtreswitz. Doch völlig überraschend wird das Amt schon 1809 nach Vohenstrauß verlegt. Anschließend erfolgt der Verkauf des Schlosses an Privatleute. Die Anlage wird in eine Ökonomie mit Brauerei und Gastwirtschaft umfunktioniert. 1983 erwirbt der Markt Moosbach das Schloss. Mit Hilfe verschiedener Zuschussgeber werden anschließend rund 2 Mio. Euro für die Bestandssicherung ausgegeben. 1985 wurde der Förderverein "Schloss Burgtreswitz" gegründet. Seit etwa zehn Jahren ist wieder reges Leben in die alten Mauern eingekehrt. Regelmäßige Schlossführungen, Konzerte, Theater im Schlosshof, Weinabende, ein neu eingerichtetes Schlossmuseum und viele andere Veranstaltungen füllen ein großes Jahresprogramm. Wenn Sie an weiteren Informationen über das Schloss, seine Geschichte, an Bildern, dem Förderverein oder den Veranstaltungen interessiert sind, besuchen Sie uns bitte persönlich im Schloss oder im Internet unter www.schloss-burgtreswitz.de

Zámek Burgtreswitz

Původ zámku Burgtreswitz spadá do 12. století. Byl založen hrabaty ze Sulzbachu. V roce 1272 se zámek dostal do vlastnictví Wittelsbachů. V roce 1304 byl Konrád II. z Paulsdorfu jmenován prvním opatrovníkem. V roce 1329 se stal Burgtreswitz díky rodové smlouvě z Pavie falckým majetkem. Význam zámku byl zvýrazněn v roce 1525 návštěvou Fridricha II., pradědečka pozdějšího zimního krále Fridricha V. v Treswitz. V roce 1585 získal Treswitz vysokou soudní pravomoc. Roku 1594 došlo ke spojení opatrovnických úřadů Treswitz a Tännesberg s hlavním sídlem v Treswitz. V době třicetileté války roku 1634 byl zámek naprosto zničen vlastními císařskými vojsky za účelem vzít válečnému nepříteli zimní sídlo. Téměř 50 let trvala znovuvýstavba zámku. Roku 1808 zaznamenal úřad Treswitz svůj největší územní rozmach. Město Pleystein a obce Eslarn, Leuchtenberg, Moosbach, Tännesberg, Vohenstrauß, Waidhaus a Waldthurn, území o velikosti 16 čtverečních mílí s 22.000 obyvateli, nyní patřily k zemskému soudu Burgtreswitz. Avšak naprosto překvapivě byl úřad již v roce 1809 přeložen do Vohenstraußu. Následně byl zámek prodán do soukromých rukou. Objekt byl funkčně přestavěn na pivovar a pohostinství. V roce 1983 získala zámek obec Moosbach. S pomocí různých dotací bylo poté investováno kolem 2 milionů euro do zajištění stavu zámku. Roku 1985 byl založen spolek na podporu "Zámek Burgtreswitz". Asi před deseti lety se opět do starých zdí vrátil rušný život. Rozsáhlý roční program vyplňují pravidelné prohlídky zámku s průvodcem, koncerty, divadlo na zámeckém nádvoří, vinné večery, nově zřízené zámecké muzeum a mnohé další kulturní akce. Pokud by Vás zajímaly další informace o zámku, jeho historii, obrazech, spolku na podporu zámku nebo kulturních akcích, navštivte nás prosím osobně na zámku nebo na našich internetových stránkách www.schloss-burgtreswitz.de

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB