Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Erstes Deutsches Drachenmuseum 
 • První německé dračí muzeum 
 •  
 • Rosenstraße 6 
 • 93437 Furth im Wald 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Museumsleiter Peter Ochsenmeier c/o Kulturamt der Stadt Furth i.W.
 •  
 • Tel. +49(0)9973-50993 (Verwaltung) oder +49(0)9973-8025
 • Fax +49(0)9973-50995
 • eMail kultur@furth.de
 • Internet http://www.drachenmuseum.de/

Info • Info

Erstes Deutsches Drachenmuseum

Attraktion des Museums ist der „Further Drache“, der Hauptdarsteller der alljährlich vom 2. bis 3. Augustsonntag in Furth im Wald stattfindenden „Drachenstich-Festspiele“. Ausgehend vom Drachen als Naturerscheinung, als Geschöpf des Chaos in der westlichen Mythologie und als strahlende Gottheit des Ostens, wird die Zeit der Drachen und Drachentöter, der Drachenkampf in der Bibel, der Drachenkampf in westlichen und nördlichen Heldensagen und Heiligenlegenden dargestellt. Den größten Teil des Museums nimmt die Geschichte des „Further Drachenstichs“ ein, des „ältesten deutschen Volksschauspiels“, dessen Entstehung sich auf die St. Georgs-Verehrung und die sogenannten „Lebenden Bilder“ bei den Fronleichnamsprozessionen, speziell im 15. Jahrhundert, zurückverfolgen läßt. Historische St.-Georgs-Darstellungen, Drachendarstellungen, Münzen, Medaillen und Amulette sind im Georgssaal ebenso ausgestellt wie zeitgenössische kunsthandwerkliche Arbeiten aus aller Welt über Drachen und Drachenstechen.

První německé dračí muzeum

Atrakcí muzea je "furtský drak", hlavní představitel každoročních dračích slavností ve Furth im Wald od 2. do 3. srpnové neděle. Drak jako přírodní úkaz, jako ztvárnění zmatku v západní mytologii a jako zářící božstvo Východu, čas draků a drakobijců, boj s drakem v bibli, boj s draky v západních a severských bájích o hrdinech a legendy o svatých. Největší část muzea zaujímá historie "dračích slavností" ve Furthu, jedné z nejstarších německých lidových her, která sahá až k uctívání sv. Jiří a k tzv. živým obrazům při procesích, zejména v 15. století. Historická ztvárnění sv. Jiří, draků, mincí, medailí a amuletů jsou k vidění v Jiřském sále stejně jako současná řemeslná díla z celého světa vztahující se k drakům a boji s draky.
 • Öffnungszeiten:
 • Im Sommerhalbjahr von Ostern bis 1. November täglich (außer Montag) von 10 bis 17 Uhr. Im Winterhalbjahr (übrige Zeit) Dienstag und Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 12 Uhr. An Feiertagen, während der Weihnachtszeit und während der Drachenstichfestspiele erweiterte Öffnungszeiten. Für Gruppen sind nach Voranmeldung gesonderte Besuchstermine möglich.
 • Eintrittspreis in €: 1,50 - 2,50, Familienkarte 5,50 - 6,50, ab 20 Personen 1,00 - 2,00
 • Otevírací doba:
 • v letním pololetí od velikonoc do 1. listopadu denně (kromě pondělí) od 10 do 17 hodin, v zimním pololetí (obvykle) úterý a čtvrtek 14 až 17 hodin, sobota a neděle 10 až 12 hodin o svátcích, o vánočních svátcích a během dračích slavností rozšířená otevírací doba. pro skupiny jsou možné při ohlášení zvláštní časy návštěv
 • Vstupné v Kč:

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB