Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 
 • Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut 
 •  
 • Marktplatz 10 
 • 93453 Neukirchen b. Hl. Blut 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Das Wallfahrtsmuseum in Neukirchen b. Hl. Blut zeigt in einer umfassenden Darstellung die Geschichte des Wallfahrtswesens. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort


Wallfahrtsmuseum Neukirchen Hl. Blut

Die Wallfahrt zur Madonna von Neukirchen beim Heiligen Blut zählt seit Jahrhunderten zu den bedeutendsten bayerischen Marienwallfahrten. Ihre Geschichte kann beispielhaft für die Entwicklung einer bayerischen Wallfahrt vom 15. bis in das 21. Jahrhundert stehen. Die Neukirchener Wallfahrt stand von Beginn an in besonderer Beziehung zum benachbarten Böhmen. 1992 wurde im ehemaligen Neukirchener Pflegschloss das modern gestaltete Wallfahrtsmuseum eröffnet. Es wurde aus den reichen Schätzen des Archivs der Wallfahrtskirche bestückt. Das Museum mit seinen ansprechenden Exponaten und seiner besucherfreundlichen Präsentation wurde von den Fachstellen als Spezialmuseum von überregionaler Bedeutung eingestuft.

Museumsrundgang
Der Museumsrundgang beginnt mit der Darstellung verschiedener Aspekte der katholischen Volksfrömmigkeit. Die Ausstellungseinheiten „Christlicher Lebenslauf“ und „Religiöses Brauchtum im Jahreslauf“ verdeutlichen die Einbindung der katholischen Religion und des Wallfahrtswesens in die allgemeine Lebenssituation der ländlichen Bevölkerung. Die Abteilungen „Heiligenverehrung“ und „Marienverehrung“ leiten zur Wallfahrtsthematik über. Die nächste Museumsabteilung ist dem Wallfahrtsbrauchtum am Gnadenort gewidmet. Informationen und entsprechende Ausstellungsstücke zur Entwicklung des christlichen Wallfahrtswesens (mittelalterliches Pilgerwesen, Wallfahrtsformen, Fernund Nahwallfahrten) schließen den Rundgang im ersten Stockwerk ab. Die zweite 49 große Abteilung befasst sich mit der Geschichte der Neukirchener Wallfahrt und ihrem Einfluss auf das örtliche Gewerbe. Der Neukirchener Hinterglasmalerei ist ein eigener Ausstellungsraum gewidmet.

Böhmische Wallfahrt

Die abschließende Abteilung behandelt Wallfahrten nach bzw. aus Böhmen, die für das Grenzland von großer Bedeutung waren. Hier ergaben sich Kontakte über die Landesgrenze hinweg. Viele böhmische Gläubige nahmen sich deutsche Wallfahrtsorte (vor allem Neukirchen) zum Ziel; aber auch umgekehrt gingen viele Wallfahrten von hier zu böhmischen Gnadenstätten (z. B. Příbram). Zum Museumskomplex gehören auch die Außenanlagen: der ehemalige Schlosshof mit der Nikolauskapelle. Hier wurde 1989/90 eine archäologische Grabung durchgeführt.

Kinder im Museum
Im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut hat man sich wieder einmal etwas Neues ausgedacht: Für Kinder liegt ein spannendes Rätsel auf, das nur durch aufmerksames Hinschauen in den Ausstellungsräumen zu lösen ist. Der farbige, vierseitige Fragebogen liegt auch in tschechischer Sprache auf. Im Wallfahrtsmuseum werden zudem wechselnde Sonderausstellungen gezeigt. Geschichte und Geschichten rund um den Kirchturm. Individuelle Themenführungen im Wallfahrtsort oder im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut buchbar ab 20,- €.

Museumsführungen (in deutscher oder englischer Sprache, Dauer ca. 1 Stunde) für Gruppen/Schulklassen können jederzeit bei der Tourist-Information gebucht werden. Besucher aus Tschechien erhalten an der Museumskasse kostenlos einen gedruckten, 68seitigen Kurzführer mit vielen Bildern, der die Ausstellungstexte in tschechischer Sprache enthält.

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut

Poutní muzeum ve městě Neukirchen b. Hl. Blut rozsáhle znázorňuje dějiny putování na posvátná místa. Další informace naleznete na internetových stránkách!


Česko-německé místo setkávání

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut

Poutní cesta za Madonou v Neukirchenu beim Heiligen Blut patří již po staletí k nejvýznamnějším bavorským mariánským poutím. Její historie může být příkladem vývoje bavorské pouti od 15. až do 21. století. Neukirchenská pouť měla již od počátku zvláštní vztah k sousedním Čechám. V roce 1992 bylo v bývalém neukirchenském správcovském zámku otevřeno moderně pojaté Poutní muzeum. Vybaveno bylo z bohatých archivních pokladů poutního kostela. Odborníci řadí toto muzeum se zajímavými exponáty a poutavou prezentací ke specializovaným muzeím nadregionálního významu.

Okruh prohlídky muzea
Okruh prohlídky muzea začíná přiblížením různých aspektů katolické lidové zbožnosti. Oddíly výstavy s názvy „Křesťanský život“ a „Náboženské zvyky v průběhu roku“ ilustrují začlenění katolické víry a poutnictví do všedního života venkovského obyvatelstva. Oddělení „Uctívání svatých“ a „Uctívání Panny Marie“ pak přecházejí v tematiku svatých poutí. Další oddělení muzea je věnováno poutní tradici míst spojených se zázračnou událostí. Okruh prohlídky v prvním poschodí uzavírají informace a příslušné výstavní předměty týkající se vývoje křesťanského poutnictví (středověké poutnictví, formy svatých poutí, daleké a blízké poutě). Druhé velké oddělení se zabývá historií Neukirchenské svaté poutě a jejím vlivem na místní živnost. Zvláštní výstavní místnost je věnována podmalbě na sklo.

Česká svatá pouť

Poslední oddělení pojednává o svatých poutích do resp. z Čech, které měly v pohraničí velký význam. Vznikaly zde přeshraniční kontakty. Německá poutní místa (především Neukirchen) byla cílem mnoha českých věřících; naopak také mnoho svatých poutí směřovalo odsud na česká posvátná místa (např. Příbram). K muzejnímu komplexu patří také venkovní objekty: bývalý zámecký dvůr s kaplí sv. Mikuláše. Zde byly v letech 1989/90 provedeny archeologické průzkumy.

Děti v muzeu
Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut si vymyslelo opět něco nového: pro děti je připravena napínavá hádanka, kterou je možné vyřešit pouze při pozorné prohlídce výstavních místností. Barevné čtyřstranné zadání je k dispozici také v českém jazyce. Poutní muzeum navíc prezentuje různé mimořádné výstavy. Kostelní věž – její historie a příběhy o ní. Objednat lze individuální tematické prohlídky poutního místa nebo Poutního muzea Neukirchen b. Hl. Blut od cca 500,- Kč.  

Prohlídky muzea (v německém a anglickém jazyce, cca 1 hodinu) pro skupiny / školní třídy lze kdykoli rezervovat v Infocentru. Pro návštěvníky z Česka je u pokladny muzea zdarma k dispozici tištěný 68stránkový průvodce se spoustou obrázků a textem v českém jazyce.
 • Öffnungszeiten:
 • Di-Fr: 09.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr
  Sa-So: 10.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr
  1. November bis 15. Dezember: samstags und sonntags geschlossen!
 • Eintrittspreis in €: 2,00 - 4,00
 • Otevírací doba:
 • út-pá: 09.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin
  so-ne: 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin
  1. listopadu do 15. prosinec: O sobotách a nedělích zavřeno!
 • Vstupné v Kč: 55,00 - 110,00

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 2 von 2

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,194 Sek. | Speicherverbrauch: 4,16 MB / 4,39 MB