Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
 • Koncentrační tábor Flossenbürg 
 •  
 • Gedächtnisallee 5-7 
 • 92696 Flossenbürg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

In Flossenbürg befindet sich eine der ältesten KZ-Gedenkstätten Deutschlands. Sie wurde bereits 1946/47 von Verfolgten des Nationalsozialismus im "Tal des Todes" mit einer Gedenkkapelle und Gedenksteinen für die Heimatländer der Häftlinge errichtet. Zur Gedenkstätte gehört ein Friedhof, auf dem 5.500 Opfer der Todesmärsche liegen, sowie ein Teil des ehemaligen Häftlingslagers mit dem Areal um den ehemaligen Apellplatz. Verschiedene Originalgebäude wie das Krematorium, Wachtürme, Teile des Arrestbaues, die Lagerküche und Wäscherei sowie die Kommandantur stehen noch. Der Steinbruch außerhalb des Gedenkstättengeländes mit zahlreichen Originalgebäuden ist ebenfalls noch vorhanden.

Der Ort Flossenbürg und die Gedenkstätte befinden sich heute in direkter Nachbarschaft.

Angebote der Gedenkstätte:
 • Rundgänge für Gruppen
 • Film zur Lagergeschichte
 • kleine Ausstellung im ehemaligen Arrestbau

Außenausstellung im Gelände Besichtigt werden können:
 • Teile des ehemaligen Lagergeländes
 • Gedenkanlage "Tal des Todes"
 • Gedenkkapelle "Jesus im Kerker"
 • Jüdische Gedenkstätte
 • Steinbruch
 • Friedhof in der Ortsmitte von Flossenbürg

Häftlingsbad Steinbruch und Rüstungsindustrie
Flossenbürg wurde 1938 von der SS als Standort für eines der großen Konzentrationslager in Deutschland ausgewählt, um dort Granit abzubauen. Bis 1945 arbeiteten KZ-Häftlinge aus über 30 Nationen unter unmenschlichen Bedingungen beim Aufbau des Lagers, in den Granitsteinbrüchen und ab 1942 für die Firma Messerschmitt beim Flugzeugbau. Vorwiegend für die Rüstungsindustrie entstanden auch etwa 100 Außenlager in Nordbayern, Böhmen und Sachsen, die von Flossenbürg aus verwaltet wurden. Im April 1945 räumte die SS das Lager und trieb 15.000 Häftlinge auf Todesmärschen Richtung Süden. Als Soldaten der US-Army am 23. April 1945 das KZ Flossenbürg befreiten, fanden sie noch 1.500 todkranke Häftlinge im Lager vor. Von den etwa 100.000 Häftlingen des KZ Flossenbürg und seiner Außenlager haben 30.000 nicht überlebt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Deutsch-tschechisches Bildungsangebot der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg - im Miteinander für Schulklassen aus beiden Ländern

Basisangebot:

 • Rundgang im Gedenkstättengelände mit Einbeziehung von Teilen der Ausstellung „Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945“
 • Rundgang zu den Themen „Polen in Flossenbürg“ und „Bonhoeffer und der deutsche Widerstand“
 • Führung in der Ausstellung „Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945“ 
 • Film „Wir haben überlebt … die anderen sind geblieben.“

Angebot für Schulklassen:

 • Schüleraktivierter Rundgang „Schüler führen Schüler“ in Begleitung
 • Vorbereitung des Besuches der KZ-Gedenkstätte anhand der Rede eines ehemaligen Häftlings zum 60. Jahrestag der Befreiung
 • Auseinandersetzung mit dem Zeitzeugenfilm „Wir haben überlebt … die anderen sind geblieben“ mithilfe eines Erschließungsblattes  

Die Gruppenstärke liegt bei 20 Personen 29.

Info

Koncentrační tábor Flossenbürg

Ve Flossenbürgu se nachází jedno z nejstarších památných míst bývalého koncentračního tábora v Německu. Bylo zřízeno již v letech 1946-47 pronásledovanými národního socialismu v "údolí smrti" s pamětní kaplí a památnými kameny zemí, odkud pocházeli vězni. K památnému místu patří hřbitov, na kterém je pochováno 5.500 obětí pochodů smrti, a část bývalého zajateckého táora s areálem kolem bývalého nástupiště. Ještě zde stojí různé původní budovy jako krematorium, střážní věže, části budovy vězení, táborová kuchyně a prádelna i velitelství. Rovněž stále existuje lom mimo areál pamětního místa s četnými původními budovami.

Obec Flossenbürg a památné místo se dnes nacházejí v bezprostředním sousedství.

Nabídky památného místa:
 • prohlídky s průvodcem pro skupiny
 • film o historii tábora - malá výstava v bývalé budově věznice
 • venkovní výstava v areálu

Co si lze prohlédnout:
 • části bývalého areálu tábora
 • pamětní místo "Údolí smrti"
 • památnou kapli "Ježíš v žaláři"
 • židovské památné místo
 • lom
 • hřbitov v centru obce Flossenbürg
 • vězeňská umývárna

Lom a zbrojní průmysl
Flossenbürg byl v roce 1938 vybrán vedením SS jako stanoviště pro jeden z největších koncentračních táborů v Německu, aby se zde těžil granit. Až do roku 1945 pracovali vězni koncentračního tábora více než 30 národností v nelidských podmínkách na výstavbě tábora, při těžbě granitu a od roku 1942 pro firmu Messerschmitt na konstrukci letadel. Převážně pro zbrojařský průmysl vzniklo také asi 100 venkovních táborů v severním Bavorsku, Čechách a Sasku, které byly spravovány z Flossenbürgu. V dubnu 1945 vyklidili SS tábor a hnali 15.000 věznů na pochodech smrti směrem na jih. Když vojáci americké armády 23. dubna 1945 osvobodili koncentrační tábor ve Flossenbürgu, našli tam ještě 1.500 smrtelně nemocných zajatců. Z celkového počtu asi 100.000 věznů koncentračního tábora Flossenbürg a jeho přidružených táborů nepřežilo 30.000 osob.

Další informace naleznete na internetových stránkách!


Česko-německé místo setkávání

Česko-německá vzdělávací nabídka v Památníku KT Flossenbürg

Základní nabídka:

 • Prohlídkový okruh Památníkem KT Flossenbürg a částí výstavy „Koncentrační tábor Flossenbürg 1938-1945“
 • Prohlídkový okruh k tematům „Poláci ve Flossenbürgu“ a „Bonhoeffer a německý odboj“
 • Provádění výstavou „Koncentrační tábor Flossenbürg 1938-1945“
 • Film „My jsme přežili … ostatní zůstali. “

Nabídka pro školní třídy:
 • Aktivovaný okruh „Školáci provádějí školáky“ za doprovodu průvodce Památníku
 • Příprava na návštěvu Památníku s řečí bývalého vězně k 60. výročí osvobození.

Ideální jsou skupiny po 20 - 29 členech.

Info
 • Öffnungszeiten:
 • Filmraum und Ausstellung täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Gedenkstättengelände und Außenausstellung täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr zugänglich. Kostenlose Rundgänge für Gruppen nach Voranmeldung. Kostenlose Rundgänge für Einzelbesucher von 1. Mai bis 30. September jeden Samstag und Sonntag um 14.00 Uhr.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Kinosál a výstava otevřeny denně od 9.00 do 16.00 hodin. Areál památného místa a venkovní výstava přístupné denně od 9.00 do 17.00 hodin. Prohlídky s průvodcem pro skupiny po předchozím ohlášení zdarma. Prohlídky s průvodcem pro jednotlivce od 1. května do 30. září každou sobotu a neděli ve 14.00 hodin rovněž zdarma.
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

Die ehemalige Kommandantur (Filmraum) | bývalé velitelství (projekční prostor)
Die Essensausgabe im Steinbruch | výdejna jídla v kamenolomu
Das Häftlingsbad | vězeňská umývárna
Ein Wachturm (Original) | strážní věž (originál)
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německá místo setkávání
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,33 MB