Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Artothek - Futura 87 
 • Artothek - Futura 87 
 •  
 • Kerschensteinerstraße 
 • 92670 Windischeschenbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Artothek - Futura 87

Neben der Kabarettbühne im 1. Stock der Mehrzweckhalle in Windischeschenbach offeriert die FUTURA eine Artothek. Rund 400 Bilder stehen in der ersten ostbayersichen Arthothek zum "Kunstkennenlernen in den eigenen vier Wänden" bereit. Die Ausleihgebühr beträgt pro Bild 3.00 € im Monat - die meisten Stammkunden holen sich "ihre" Bilder für ein Vierteljahr. Auch Käufe sind zu günstigen Konditionen möglich. Als gemeinnütziger Verein tritt die FUTURA nicht als Galerist auf, sondern - ohne Eigeninteresse - nur als Vermittler zwischen Kunstfreunden und Künstlern.

In der Galerie werden ständig wechselnde Ausstellungen mit Exponaten und Neuerwerbungen der Artothek gezeigt. Für Büros, Firmen, Banken, Behörden und alle, die ihre Räume vorteilhaft gestalten wollen, bietet die Artothek FUTURA eine "Großausleihe". Die Bilder werden vorbeigebracht, fachgerecht gehängt und vierteljährlich ausgetauscht. Darüber hinaus erfolgt auf Wunsch eine Beratung für ansprechende Raumgestaltung mit Kunst.

Artothek - Futura 87

Kromě kabaretní scény v prvním poschodí víceúčelové haly ve Windischesschenbachu nabízí Futura artotéku. V první východobavorské artotéce je připraveno kolem 400 obrazů "k poznání umění přímo u sebe doma". Výpůjční poplatek činí za jeden obraz 3.00 eura na měsíc - většina stálých zákazníků si vyzvedává "své" obrazy na čtvrt roku. Za výhodných podmínek je možná i koupě. Jako obecně užitečný spolek nevystupuje FUTURA jako galerista, ale - bez vlastního zainteresování - jen jako zprostředkovatel mezi přáteli umění a umělci.

V galerii jsou prezentovány stále se měnící výstavy s exponáty a novinkami artotéky. Pro úřady, firmy, banky, instituce a všechny ty, kteří chtějí výhodně ztvárnit své prostory, nabízí artotéka FUTURA "výpůjčky ve velkém". Obrazy jsou v tomto případě dovezeny, odborně pověšeny a čtvrtletně vyměňovány. Kromě toho na přání probíhá porada týkající se vybavení příslušného prostoru uměleckými díly.
 • Öffnungszeiten:
 • Ausleihtage jeden ersten Samstag und Sonntag im Monat von 15.00 - 18.00 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Výpůjční dny jsou každá první sobota a neděle v měsíci od 15.00 - 18.00 hodin.
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB