Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Deutsches Knopfmuseum 
 • Knoflíkové muzeum 
 •  
 • Tachauer Str. 2 
 • 95671 Bärnau 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Deutsches Knopfmuseum

Im ehemaligen Kommunbrauhaus hat die Stadt Bärnau 1998 das sehr sehenswerte deutsche Knopfmuseum eingerichtet. In Bärnau, dem Zentrum der Knopfindustrie, bestimmen seit 1895, mit Beginn der Perlmuttknopfproduktion durch Johann Müller, die Knöpfe den Alltag der Menschen. Einen Einblick in die Geschichte erhalten Sie bei einem Besuch des Museums.

Es zeigt die Geschichte der Knopfindustrie von Bärnau, einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor der Stadt. Gezeigt werden Produktionsabläufe und Maschinen, sowie eine optisch reizvolle Sammlung von Perlmutt-gegenständen. Sie sehen Knöpfe aus vier Jahrhunderten und 26 verschiedenen Materialien, verteilt auf zwei Etagen. Die Beschreibungen zu den Vitrinen und Maschinen sind teilweise sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache.


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort


Spannendes Lernen für Groß und Klein: Wie der Gebrauchs- und Ziergegenstand Knopf früher in mühevoller und aufwendiger Handarbeit hergestellt wurde, erfahren Sie während einer kurzen Filmvorführung. Hier sehen Sie auch - im Vergleich dazu - die heutige industrielle Fertigung. So werden in Bärnau noch immer Millionen Knöpfe produziert und in die ganze Welt verschickt!

Perlmutterindustrie - Verbindung zu Böhmen
Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Tachov ein Industriezweig, der Knöpfe, Souvenirs und Schmuckgegenstände aus Perlmutt herstellte. Bis 1910 herrschte eine gute Auftragslage, die japanische Konkurrenz minderte die Ausweitung. Daneben gab es eine berühmte Holzdrechslerei. Millionen von Holzperlen gingen von Tachov aus in die ganze Welt. Uniformknöpfe, Mundstücke für Blasinstrumente waren in aller Welt gefragt.

Was die Perlmuttindustrie anbelangt, siedelte sich diese nach 1945 in Bärnau, etwa 15 Kilometer westlich, an. Viele Vorfahren der heutigen Fabrikanten stammen aus oder der Gegend um Tachov.

Knoflíkové muzeum

V bývalém obecním pivovaru zřídilo město Bärnau roku 1998 velmi pozoruhodné Muzeum knoflíků. V tomto městě vzniklo také centrum jejich výroby. Tyto malé předměty se staly důležitou součástí všedního života místních obyvaltel, a to od roku 1895, kdy začal Johann Müller s výrobou perleťových knoflíků. Do dějin jejich výroby můžete nahlédnout sami, pokud navštívíte toto muzeum.

Dozvíte se zde mnoho nového o knoflíkářkém průmyslu, který byl jedním z významných hospodářských faktorů města. Seznámit se také můžete s výrobními postupy a stroji. Nachází se zde půvabná sbírka perleťových předmětů. Ve dvou poschodích jsou umístěny knoflíky ze čtyř století a 26 různých druhů materiálů. Vysvětlivky k vystaveným předmětům jsou v českém i německém jazyce.


Česko-německé místo setkávání

Napínavé zajímavosti pro velké i malé návštěvníky

Jak byl knoflík - předmět denní potřeby a ozdobný předmět v jednom - dříve namáhavě a náročně vyráběn, to se dozvíte při promítnutí krátkého filmu. K porovnání zde také uvidíte dnešní průmyslovou výrobu. V Bärnau jsou ještě stále vyráběny milióny knoflíků a exportovány do celého světa!

Perleťářský průmysl - propojení s Čechami

Koncem 19. století se v Tachově rozvinulo průmyslové odvětví vyrábějící knoflíky, suvenýry a ozdobné předměty z perleti. Až do roku 1910 byl zaručen dobrý odbyt. Japonská konkurence však zabránila rozvoji. Vedle toho existovala známá výroba dřevěných soustružených výrobků. Milióny dřevěných korálků se vydávaly na cestu z Tachova do celého světa. Knoflíky pro uniformy a nátrubky pro dechové nástroje byly žádanými artikly po celém světě.

Co se perleťářského průmyslu týče, ten se usídlil po roce 1945 v Bärnau, zhruba 15 kilometrů směrem na západ. Mnozí předkové dnešních majitelů továren tak pocházejí z Tachova nebo jeho okolí.
 • Öffnungszeiten:
 • April - Oktober Dienstag, Donnerstag, Sonn- und Feiertage von 14.00 – 17.00 Uhr Gruppen ab 15 Personen jederzeit nach vorheriger Anmeldung
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene: 2.00 / Kinder: 1.00 / Familien: 4.00 / Gruppen: 1.50
 • Otevírací doba:
 • Duben - říjen Úterý, čtvrtek, neděle a svátky od 14.00 -17.00 hodin, skupiny nad 15 osob kdykoliv po dohodě
 • Vstupné v Kč: Dospělí: cca 60,- / děti: 30,- / rodiny: 120,- / skupiny: 45,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,159 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB