Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Freilichtspiel "Der Guttensteiner" 
 • Hra pro otevřenou scénu "Der Guttensteiner" 
 •  
 • Schmidtlerstraße 6 
 • 92444 Rötz 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Freilichtspiel "Der Guttensteiner"

Inmitten ausgedehnter Wälder liegt auf dem 706m hohen Schwarzwihrberg oberhalb der Stadt Rötz die malerische Ruine der Schwarzenburg. In dem mitreißenden Freilichtspiel "der Guttensteiner" wird die Zeit um 1509 wieder lebendig. Heinrich von Guttenstein, ein Ritter böhmischer Abstammung, hat der Reichsstadt Nürnberg die Fehde erklärt. Zusammen mit seinem Bruder Dietrich auf Flossenbürg drangsaliert er ihre Bürger, überfällt ihre Kaufmannszüge. Auch seinen Rötzer Untertanen ist er ein harter Herr.

Dass er am Ende als Verlierer die Burg verlassen muss, liegt in der historischen Entwicklung begründet: Ritterliche Adelsgewalt ist gegen Reichtum und Macht der Städte ebenso verloren, wie Herrschaftsanspruch gegen aufkommenden Bürgermut. Auf der Schwarzenburg, nicht zu Unrecht als eine der schönsten Naturbühnen Deutschlands bezeichnet, wird das dramatische Geschehen von rund 90 Darstellern in Szene gesetzt. Optische Höhepunkte sind der Jagdeinzug des Guttensteiners, der Raubüberfall auf den Kaufmannszug und die Beschießung der Burg.

Hra pro otevřenou scénu "Der Guttensteiner"

Uprostřed rozlehlých lesů se ve výšce 706 m na vrchu Schwarzwihrberg nad městem Rötz nachází malebná zřícenina hradu Schwarzenburg. Ve strhující hře v přírodě "Guttensteiner" je oživena doba kolem roku 1509. Heinrichu von Guttenstein, rytíři českého původu, vyhlásil říšský sněm v Norimberku pomstu. Společně se svým bratrem, Dietrichem na Flossenbürgu raboval u svých obyvatel, přepadával povozy obchodníků. I vůči svým poddaným v Rötzu byl krutým pánem.

Že musel ke konci opustit hrad jako poražený, je historicky podloženo: rytířské, urozené násilí prohrává s bohatstvím a mocí měst stejně, jako mocenské nároky proti nastupující občanské odvaze. Schwazrenburg, ne neprávem označovaný za jedno z nejhezčích přírodních divadel v Německu, předvádí toto dramatické představení v obsazení 90 herci. Divácky atraktivním vrcholem je průvod lovců Guttensteinera, loupeživé přepadení kupeckých povozů a ostřelování hradu.
 • Öffnungszeiten:
 • Juli und August
 • Eintrittspreis in €: 7,00 - 12,00
 • Otevírací doba:
 • červenec a srpen
 • Vstupné v Kč: cca 175,- 300,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB