Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schwimmbad České Budějovice 
 • Plavecký stadion České Budějovice 
 •  
 • Sokolský ostrov 4 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Tel. +420 387 949 411

Info • Info

Schwimmbad České Budějovice

Der Plan ein überdachtes Schwimmbad zu bauen kam in der zweiten Hälfte der 50er Jahre auf. 1958 wurde das Bauvorhaben durch einen öffentlichen Architekturwettbewerb konkretisiert, den der Entwurf von ing. arch. B. Böhm gewann. Die Wahl beruhte auf der Tatsache, dass der Entwurf nicht nur aus architektonischer Sicht progressiv war, sondern auch - und das war entscheidend - das Bauobjekt des Schwimmbades in exponierter Lage behutsam in das Stadtbild direkt zwischen dem historischen Stadtkern und der Moldau hineinkomponierte.

Die eigentliche bauliche Umsetzung erfolgte in den Jahren 1965 - 1971 und kostete 28 Mio Kronen. Das Areal verfügt über ein Fünfzigmeterbecken, ein Kinderbecken, ein Sprungbecken, eine Tribüne für 700 ZuschauerInnen, Saunen, Imbisse und Badewannen und wurde zum Stolz der Stadt. Zu seiner Zeit war die architektonische Lösung in Mitteleuropa vor allem wegen der Seil-Dachaufhängung in Form eines hyperbolischen Paraboloids einzigartig.

Nach einem Vierteljahrhundert ununterbrochenen Betriebs wurde im Jahre 1995 mit der Renovierung des Schwimmbades begonnen. Diese wurde unter dem Vorsatz durchgeführt, das Gebäude weitestgehend in seiner ursprünglichen architektonischen Gestalt zu erhalten. Es enstand ein modernes Areal mit erweiterteten Zusatzangeboten und neuem Umfeld. Vor allem wurde eine geschlossene Wasserrutsche mit einer Länge von 69 Metern neu gebaut. Die Renovierungsarbeiten, deren Geldgeberin die Stadt České Budějovice (Budweis) war, wurden im Oktober 1998 abgeschlossen. Die Kosten lagen bei 183 Mio Kronen.

Plavecký stadion České Budějovice

Záměr vybudovat krytou plovárnu byl formulován v druhé polovině 50-tých let. V roce 1958 byl tento záměr konkretizován veřejnou architektonickou soutěží, z níž vyšel vítězně návrh ing. arch. B. Böhma. Tento výběr vycházel ze skutečnosti , že tento návrh byl nejen progresivní po architektonické stránce, ale také rozhodující měrou, že citlivě komponoval hmotu stadiónu do velmi pohledově exponovaného území města na samé hranici historického jádra a řeky Vltavy.

Vlastní realizace stavby probíhala v letech 1965 – 1971 nákladem 28 mil. Kč. Vybudoval se areál s padesátimetrovým bazénem, dětským bazénem, skokanským bazénem, tribunou pro 700 diváků, saunami, bufetem, vanovými lázněmi, který se stal pýchou města a ve své době svým architektonickým řešením byl ve střední Evropě unikát především díky lanovému zavěšení střechy ve tvaru hyperbolického paraboloidu.

Po čtvrtstoletí nepřetržitého provozu byla v roce 1995 zahájena rekonstrukce objektu plaveckého stadiónu. Vlastní rekonstrukce byla prováděna se záměrem, aby původní architektonické řešení zůstalo v maximální míře zachováno. Vznikl moderní areál s rozšířenými doprovodnými službami a novým zázemím. Především byl nově vybudován krytý tobogán v délce 69 m . Rekonstrukce, jejímž investorem bylo město České Budějovice skončila v říjnu 1998 s celkovým nákladem 183 mil. Kč.

 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 7:00-21:45 h
  Sa: 10:00-21:45 h
  So, Feiertage: 10:00-19:45 h
 • Otevírací doba:
 • út-pá: 7:00-21:45 h
  so: 10:00-21:45 h
  ne, svátky: 10:00-19:45 h
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB