Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gesellschaftseinrichtung - „Fabrikvilla“ 
  • Společenský objekt - „Tovární vila“ 
  •  
  • Hlavní 
  • 36263 Dalovice 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Gesellschaftseinrichtung - „Fabrikvilla“

Das ursprüngliche Gebäude, das in der Hlavní Straße Nr. 82 stand, wurde als Villa des Direktors der Porzellanfabrik gebaut. Es konnte bis heute nicht festgestellt werden, wann das Haus gebaut wurde. Auf Bildern aus alten Chroniken kann man sehen, dass die „Fabrikvilla“ ein sehr schönes Haus war. Sie hatte einen U-förmigen Grundriss, die Fenster im Erdgeschoss waren mit Stuckaturen verziert, im Dachgeschoss gab es Gauben mit Fenstern und die Fassade war teilweise grün bewachsen. Das Haus war von einem Park umgeben. Vor dem Eingang, in Richtung zu der heutigen Mittleren landwirtschaftlichen Schule (SZeŠ), befand sich eine Fontäne, vor der anderen Seite des Hauses dann drei große rundförmige Blumenbeete.

In den Jahren 1952 - 1992 war im Gebäude ein Kindergarten untergebracht, für den sich der Name „Steinerner Kindergarten“ eingelebt hatte. Im September 1992 ist der Kindergarten in das Gebäude der ehemaligen Kinderkrippe in der Májová Straße umgezogen. Ab dieser Zeit wurde das Haus leider nicht mehr genutzt und verfiel nach und nach. Die Gemeindevertretungen haben mehrere Verkaufsvorhaben besprochen, später dann auch die Möglichkeiten, das Gebäude zu renovieren und als eine Gesellschaftseinrichtung zu nutzen, die in der Gemeinde schon lange vermisst wurde. 2014 ist es zum Abriss des Gebäudes gekommen. Zurzeit wird ein neues Gebäude gebaut, das im Sinne der ursprünglichen Direktorenvilla gestaltet werden soll. Der Bau soll im Oktober 2015 abgeschlossen sein. 

Společenský objekt - „Tovární vila“

Původní dům, který na Hlavní čp. 82 stál, byl postaven jako vila ředitele porcelánky. Kdy byl tento dům postaven, se zatím nepodařilo vypátrat. Podle obrázků ze starých kronik můžeme vidět, že „Fabrikvilla“ byla krásným domem. Byla postavena do tvaru písmena „U“, okna v přízemí byla zdobena štukami, v podkroví okna ve vikýřích a fasáda  částečně porostlá zelení. Dům obklopoval park. Před vchodem, od dnešní SZeŠ, se nacházel  vodotrysk, z druhé strany domu pak tři velké kulaté květinové záhony.

Od r. 1952 do r. 1992 byla v budově školka, pro dům se vžil název „Kamenná školka“. V září 1992 se  MŠ přestěhovala do budovy bývalých jeslí v Májové. Od té doby byl dům bohužel nevyužit a postupně chátral. Zastupitelstva obce projednávala několik záměrů o prodeji, následně pak možnosti objekt renovovat a využít jako společenský objekt, který v obci dlouhodobě chyběl. V roce 2014 proběhla demolice objektu. V současné době probíhá výstavba nového objektu, který má být zachován v duchu původní ředitelské vily. Dokončení stavby je plánováno v říjnu 2015. 
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB