Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gartners Orgel in der Hl. Maria-Magdalena-Kirche in Tachov 
  • Gartnerovy varhany v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově 
  •  
  • Tř. Míru 447 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Gartners Orgel in der Hl. Maria-Magdalena-Kirche in Tachov

Im Mai 2009 wurde die Gartners Orgel, die in der Kirche der Hl. Maria Magdalene in Tachov untergebracht ist, feierlich in Betrieb genommen. Das barocke Instrument aus der Werkstatt des örtlichen Orgelmeisters ist in den Jahren 2003-2008 aufwendig Instand gesetzt worden. Die aufwendige Orgelrestaurierung haben der Mechaniker Rudolf Valenta und die akademische Malerin Milena Nečásková zu Ende gebracht. Herr Rudolf Valenta richtete seine Aufmerksamkeit auf die Rekonstruktion der Orgelpfeifen und Frau Milena Nečáskové renovierte den zerstörten Orgelschrank. Die Orgel wurde im Jahre 1751 von dem Orgelmeister aus Tachov Antonín Gartner gebaut. Akustisch aussergewöhnliche Orgel gehört mit ihrer Grösse 7x4,5 m zu den grossen Instrumenten. Sie hat zwanzig Register, das heißt Stimmen. Eine von ihnen ist gemischt. Die Orgel hat insgesamt 1200 überwiegend aus dem Zinn gefertigte Pfeifen.

Gartnerovy varhany v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově

V květnu 2009 byly slavnostně uvedeny do provozu Gartnerovy varhany, které jsou umístěny v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově. Barokní nástroj z dílny místního varhanáře prošel v letech 2003-2008 náročnou rekonstrukcí. Náročnou opravu varhan dokončili varhanní mechanik Rudolf Valenta a akademická malířka Milena Nečásková. Pan Rudolf Valenta se zaměřil na opravu píšťal a paní Milena Nečásková renovovala poničenou varhanní skříň. Varhany postavil v roce 1751 tachovský varhanář Antonín Gartner. Zvukově mimořádné varhany se svou velikostí 7x4,5 metru řadí k velkým nástrojům. Mají dvacet registrů, tj. hlasů. Jeden z nich je smíšený. Varhany mají celkem 1200 píšťal, které jsou převážně cínové.
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB