Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dalovicer Porzellanfabrik 
  • Dalovická porcelánka 
  •  
  • Hlavní 
  • 36263 Dalovice 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Dalovicer Porzellanfabrik

Der Eigentümer der Herrschaft Dalovice Johann Wenzel Ferdinand, Ritter von Schönau, begann 1804 in Dalovice Steinguterzeugnisse herzustellen. Da sie sehr gelungen waren und großes Interesse genossen haben, hat er gleich im Jahr darauf eine Steingutfabrik gegründet.

Um 1830 hat die Porzellanproduktion angefangen, sich hier allmählich immer mehr zu verbreiten. Eine markante Persönlichkeit, die sich um die Entwicklung der Porzellanproduktion in Dalovice verdient machte, war Ludwig Pröschold, der 1891 die Fabrik gekauft hat. Unter seiner Leitung fing man an, die Porzellanerzeugnisse massenweise in eine ganze Reihe von europäischen sowie außereuropäischen Staaten zu exportieren.

Dalovická porcelánka

Majitel dalovického panství Johann Wenzel Ferdinand, rytíř ze Schönau, začal r. 1804 v Dalovicích vyrábět kameninové výrobky. Vzhledem k tomu, že byly zdařilé a byl o ně zájem, hned v následujícím roce 1805 založil továrnu na výrobu kameniny.

Kolem r. 1830 se v ní postupně začala stále více rozšiřovat výroba porcelánu. Výraznou osobností, která se o rozvoj výroby porcelánu v Dalovicích zasloužila, byl Ludwig Pröschold, který koupil továrnu r. 1891. Pod jeho vedením se porcelánové zboží začalo vyvážet ve velkém množství do řady evropských i mimoevropských států.
  • Otevírací doba:
  • nepřístupné
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB