Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Die Kirche St. Wenzel in Brůdek (Fürthel) (DTZF-Projekt) 
  • Kostelík sv. Václava v Brůdku 
  •  
  • Brůdek 3 
  • 345 06 Všeruby - Brůdek 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Die Kirche St. Wenzel in Brůdek (Fürthel) (DTZF-Projekt)

Die Kirche St. Wenzel in Brůdek (Fürthel) wird als die älteste Kirche dieses Heiligen in Tschechien betrachtet. Nach der Legende wurde die Kirche von Břetislav I. nach der Niederlage des deutschen Kaisers Heinrich III. im Jahre 1040 errichtet. Das ursprüngliche Bauwerk ist heute das Presbyterium der Kirche. Zur Kapelle wurde 1382 ein kleineres Schiff hinzugebaut. Während der Hussitenkriege und des Dreißigjährigen Krieges wurde die Kapelle verwüstet und um 1671 im Barockstil erneuert. Im Jahre 1890 wurde die Kirche grundlegend renoviert; aus dieser Zeit stammt der Altar mit einem Bild des Hl. Wenzel von Ignaz Amerling. Ansonsten wurde fast das gesamte Inventar aus früherer Zeit gestohlen, aus der Barockzeit ist nur der mit gemalten Heiligenfiguren verzierte Holzchor erhalten.

Die Rekonstruktion der Kirche und die Errichtung eines Versöhnungsdenkmals wurden 2005 vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfond (DTZF) gefördert. Der Zuschuss betrug 100.000 CZK.

Kostelík sv. Václava v Brůdku

Kostel sv. Václava v Brůdku je považován za nejstarší zachovalý kostel tohoto světce v Čechách. Podle legendy jej nechal vystavět kníže Břetislav I. po porážce vojska císaře Jindřicha III. v roce 1040. Původní stavba je dnes presbytářem kostela. Kolem roku 1382 byla ke kapli přistavěna menší loď. Za husitských válek a za třicetileté války byla kaple zpustošena a kolem roku 1671 obnovena v barokním slohu. V roce 1890 byl kostel nákladně opraven; z té doby pochází oltář s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga. Jinak byl téměř veškerý inventář z předchozí doby ukraden, z doby barokní se jen dochovala dřevěná kruchta zdobená malovanými postavami světců.

Rekonstrukce kostelíka a zřízení památníku smíření před kostelem byly v roce 2005 finančně podpořeny Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Výše příspěvku činila 100.000 Kč.

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Kirche St.Wenzel in Brůdek (Fürthel) (Foto: Ivo Šašek) | Kostel sv.Václava v Brůdku (foto: Ivo Šašek)
Die Kirche St.Wenzel in Brůdek (Fürthel) (Foto: www.turista.cz) | Kostel sv.Václava v Brůdku (foto: www.turista.cz)
Der Altar (Foto: www.turista.cz) | Oltář (foto: www.turista.cz)
Der barocke Holzchor (Foto: www.turista.cz) | Barokní dřevěná kruchta (foto: www.turista.cz)
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB