Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Rettung des Wallfahrtsorts Maria Kulm, Fertigstellung des Kreuzgangs und der Kapellen mit Altären / Rekonstruktion der durch Wasser beschädigten Kuppel und Fresken (DTZF-Projekt) 
 • Záchrana poutního místa Chlum sv. Maří, dokončení ambitů - kaplí s oltáři / Rekonstrukce deštěm poškozené kopule a fresky 
 •  
 • J. W. Goetha 1 
 • 357 54 Chlum sv. Maří 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Rettung des Wallfahrtsorts Maria Kulm, Fertigstellung des Kreuzgangs und der Kapellen mit Altären / Rekonstruktion der durch Wasser beschädigten Kuppel und Fresken (DTZF-Projekt)

Ende des 13. Jahrhunderts stand hier über einer Statue der Mutter Gottes eine hölzerne Kapelle, die um 1400 durch die Steinkirche „Himmelfahrt der Jungfrau Maria und der Maria Magdalena“ ersetzt wurde. Im Jahr 1687 erfolgte die Erhebung Maria Kulms zu einer Propstei der Kreuzherren mit dem Roten Stern, weshalb im folgenden Jahrhundert mehrere neue Gebäude im Barockstil errichtet wurden. Die heutige Hauptkirche wurde in den Jahren 1692–1702 wahrscheinlich nach Plänen Christoph Dientzenhofers erbaut.

In den folgenden Jahren entwickelte sich Maria Kulmzum bedeutendsten Pilgerort Böhmens. Nach 1945 verschwand die Tradition der Wallfahrten vollständig.Erst nach 1989 erwachte das Interesse an dem Gebäudekomplex wieder und man begann, den Wallfahrtsort Maria Kulm zu rekonstruieren.

Die Rettung des Wallfahrtsortes Maria Kulm wurde vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF)gefördert. Die Fertigstellung des Kreuzgangs und der Kapellen mit Altären wurde 2001 mit einem Zuschuss von 750 000 CZK und die Rekonstruktion der Kuppel und der Fresken 2007 mit einem Zuschuss von 9 000 € gefördert.

Záchrana poutního místa Chlum sv. Maří, dokončení ambitů - kaplí s oltáři / Rekonstrukce deštěm poškozené kopule a fresky

Koncem 13. stol. stávala nad soškou Matky Boží s dítětem dřevěná kaple, na jejímž místě byl kolem r. 1400 postaven kamenný kostel Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény. V r. 1687 byl Chlum sv. Maří povýšenna proboštství Řádu krížovníků s Červenou hvezdou,a tak byl v následujícím století vystaven komplex barokních budov. Hlavní chrám byl postaven v letech 1692–1702, pravděpodobně podle plánu Christopha Dientzenhofera.

V následujících letech se Chlum Svaté Maří stal nejvýznamnejším poutním místem v Čechách. Po r. 1945 tradice poutí zcela zanikla. Zájem o celý komplex budov se probudil až po r. 1989 a poutní místo se začalo opravovat.

Záchrana poutního místa Chlum sv. Maří byla finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB): dokončení opravy ambitu a kaplí s oltáři bylo v r. 2001 podpořeno částkou 750 000 Kč, oprava kupole hlavní lodi kostela a fresek v roce 2007 částkou 9 000 €.
 • Öffnungszeiten:
 • Die Kirche Mariä Himmelfahrt ist während der Gottesdienste zugänglich, die regelmäßig jeden Sonntag ab 11.45 Uhr stattfinden. Das Gelände des Wallfahrtsorts ist zugänglich nach vorheriger Vereinbarung (Tel. +420 352 682 891).
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Kostel Nanebevzetí P. Marie je přístupný při bohoslužbách, které se konají pravidelně každou neděli od 11.45 hod. Areál poutního místa je přístupný po předchozí dohodě (tel. +420 352 682 891).
 • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Wallfahrtskirche Maria Kulm | Poutní místo Chlum sv. Maří
Die Wallfahrtskirche Maria Kulm | Poutní místo Chlum sv. Maří
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,32 MB