Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Z+M Keramik - keramische Werkstatt des Ehepaares Pluhařovi 
  • Z+M Keramika - keramická dílna manželů Pluhařových 
  •  
  • Výrov 7 
  • 384 21 Husinec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Z+M Keramik - keramische Werkstatt des Ehepaares Pluhařovi

Z+M Keramik ist eine keramische Werkstatt des Ehepaars Pluhařovi. Die Künstler produzieren vor allem dekorative Keramik und Gebrauchskeramik. Markéta Pluhařová absolvierte die Fachschule für Kunsthandwerk in Prag (Střední škola uměleckých řemesel v Praze), Fachrichtung Keramikerin. Bevor sie unternehmerisch tätig wurde, arbeitete sie als Dreherin in der Firma LUV Hrdějovice. Zdeněk Pluhař hat eine Ausbildung im Bereich keramische Technologie. Er arbeitete in der Herstellungsgenossenschaft Veselí nad Lužnicí und ebenfalls bei LUV Hrdějovice. Die Künstlerwerkstatt Z+M Keramik enstand durch den Zusammenschluss dieser beiden Keramiker. Den Erfindungsreichtum von Frau Pluharová auf der einen Seite und die technologischen Kenntnisse ihres Mannes auf der anderen beeinflussen sich gegenseitig und vermischen sich in der gemeinsamen Arbeit. Ihr Schwerpunkt liegt auf Keramikfiguren, dekorativen Fliesen aber auch Gebrauchskeramik.

Z+M Keramika - keramická dílna manželů Pluhařových

Z+M Keramika je keramická dílna manželů Pluhařových, která vyrábí především dekorativní a užitkovou keramiku. Markéta Pluhařová je absolventkou Střední školy uměleckých řemesel v Praze, obor keramička. Před tím než začala podnikat, pracovala jako točířka v LUV Hrdějovice. Zdeněk Pluhař je profesí keramický technolog, který prošel praxí ve Výrobním družstvu Veselí nad Lužnicí a rovněž v LUV Hrdějovice. Spojením těchto dvou keramiků vznikla autorská dílna Z+M Keramika. Ženská invence na jedné straně, technologické znalosti a mužský pohled na straně druhé se ovlivňují a prolínají v jejich práci. Zaměřují se na tvorbu figurální keramiky, dekoračních kachlů, ale i užitkové keramiky.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB