Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • W.I.R - Wirtschaftsimpuls Regen e.V. 
  • W.I.R - Wirtschaftsimpuls Regen e.V. 
  •  
  • Am Sand 
  • 94209 Regen 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

W.I.R - Wirtschaftsimpuls Regen e.V.

Der Wirtschaftsimpuls Regen e.V. (W.I.R.)
bündelt alle Kräfte der Stadtgesellschaft. Er versucht Synergieeffekte zu nutzen und nimmt innovative Ideen auf. Im Zentrum allen Handelns stehen die Weiterentwicklung des Geschäfts-, Wohn- und Arbeitsstandortes zum Nutzen für alle Bürger der Kreisstadt Regen. Die aktive Standortwerbung nach außen steht dabei im Mittelpunkt.

W.I.R - Wirtschaftsimpuls Regen e.V.

Hospodářský impuls Regen, registrovaný spolek (W.I.R.) spojuje všechny síly městské společnosti. Snaží se využít synergické efekty a ujímá se inovativních nápadů.
Uprostřed všeho jednání jsou další rozvoj lokality pro obchod, bydlení a pracovní příležitosti k užitku všech občanů okresního města Regen. Při tom stojí v popředí aktivní propagace lokality navenek.
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB