Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Vackars Zbiroh - Fest der tschechischen Musik 
  • Vačkárův Zbiroh - slavnosti české muziky 
  •  
  • Masarykovo náměstí 41 
  • 338 08 Zbiroh 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Vackars Zbiroh - Fest der tschechischen Musik

Das Musikfestival Vackars Zbiroh wurde erstmals 1993 als Treffen von Chören und Formationsensembles der Kunstgrundschulen, der Auslandsleienchöre und der professionellen Armeekorps veranstaltet. Das Festival findet jedes Jahr im Mai am Masaryk Platz in Zbiroh statt. Das Festival wird dem hiesigem Musikkomponisten Vaclav Vackar (1881-1954) zu Ehren veranstaltet. Der Organisator des Festivals ist der Verein Vackars Zbiroh. Regelmäßige Teilnehmer des Festivals sind: - Armeekoprs Hradec Kralove - Orchester des Militärkonservatorium Roudnice nad Labem - Orchester der Jungen Neustadt (Deutschland) - Orchester der Jungen Wels (Österreich) - Kunstgrundschule Čáslav - Kunstgrundschule Chrudim - Kunstgrundschule Tachov - Kunstgrundschule Zbiroh

Vačkárův Zbiroh - slavnosti české muziky

Hudební festival Vačkárův Zbiroh vznikl v roce 1993 a jedná se o setkání hudebních a pohybových souborů základních uměleckých škol, zahraničních amatérských souborů a profesionálních vojenských kapel. Festival se koná každoročně v květnu na Masarykově náměstí ve Zbirohu. Festival je pořádán na počest místního rodáka hudebního skladatele Václava Vačkáře (l881 -1954). Organizátorem festivalu je Sdružení Vačkářův Zbiroh. Pravidelnými účastníky festivalu jsou: - Posádková hudba Hradec Králové, - Orchestr vojenské konzervatoře Roudnice nad Labem, - Orchestr mladých Neustadt (Německo), - Orchestr mladých Wels (Rakousko), - ZUŠ Čáslav, - ZUŠ Chrudim, - ZUŠ Tachov, - ZUŠ Zbiroh.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB