Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • UCHO - Universale Choden-Organisation 
  • UCHO - Univerzální Chodská organizace 
  •  
  • Tlumačov 35 
  • 34401 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

UCHO - Universale Choden-Organisation

Der Verin wirkt überwiegend in der Ortschaft Tlumačov bei Domažlice/Taus. Eines der HAuptziele ist die Unterstützung der Freizeitaktivitäten von Kindern, Erwachsenen und Senioren.

Ziel ist die Unterstützung des aktiven Lebens in der Ortschaft, Unterstützung von Personen mit Behinderungen, Stärkung des Heimatgefühls sowie die Weitergabe von fachkundigem Wissen in den Bereichen Gesundheit, Ökologie, Kultur und des non-profit-Sektors.

UCHO - Univerzální Chodská organizace

Spolek působí převážně v obci Tlumačov u Domažlic. Jedním z hlavních cílů je podpora volnočasových aktivit dětí, dospělých a seniorů.

Cílem je podpora aktivního života v obci, podpora osob s hendikepem, posílit pocity sounáležitosti k místu kde žijeme, získávat a předávat odborné poznatky v oblastech zdraví, ekologie, kultury a neziskového sektoru.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB