Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Im Tal der Radbuza - Lehrpfad 
  • Údolím Radbuzy - naučná stezka  
  •  
  • Štruncovy sady 
  • Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Im Tal der Radbuza - Lehrpfad

Den zwanzigeinhalb Kilometer langen Abschnitt säumen zwanzig Tafeln mit verschiedenen Informationen zu Geschichte und Naturwissenschaft.

Der Pfad umfasst das historisch reiches Gebiet des sogenannten Pilsner Venedig und vorbei an einer ganzen Reihe von wertvollen Gebäuden mit einmaliger Architektur. Nachdem er das Zentrum Pilsens verlässt, führt er in interessante Naturlandschaften.

Der Pfad beginnt am Zusammenfluss der Radbuza und der Mies in den Štruncovy sady und führt über die Wilson-Brücke, die Papírenská-Fußgängerbrücke, Doudlevce, den Zusammenfluss mit der Úhlava, die Tyrš-Brücke, den Speichersee České údolí und die Fußgängerbrücke nach Valcha bis nach Lhota, wo er an der Jára Cimrman-Fußgängerbrücke endet.

Broschüre zum Herunterladen: http://www.plzen.eu

Quelle: http://www.plzen.eu

Údolím Radbuzy - naučná stezka

Dvanáct a půl kilometru dlouhý úsek lemuje dvanáct tabulí s různorodými informacemi, historickými i přírodovědnými.

Stezka v sobě zahrnuje historicky bohaté území takzvaných plzeňských Benátek a celou řadu cenných budov s jedinečnou architekturou. Po opuštění centra Plzně nás zavede do zajímavých přírodních scenérií.

Stezka začíná u soutoku Radbuzy se Mží ve Štruncových sadech a pokračuje přes Wilsonův most, Papírenskou lávku, Doudlevce, soutok s Úhlavou, Tyršův most, České údolí, lávku k Valše až do Lhoty, kde u lávky Járy Cimrmana končí.

Brožura ke stažení: 
http://www.plzen.eu

Zdroj: http://www.plzen.eu
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB