Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lernende Region Cham 
  • Učící se region Cham 
  •  
  • Mittelweg 13 
  • 93413 Cham 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Lernende Region Cham

Lernende Region Cham - Lebenslanges Lernen Grundgedanke und Leitbild Wir wollen das lebenslange Lernen in der Region breiter und intensiver fördern und mithelfen, Lernen als eine notwendige Lebensfunktion für alle bewusst und populär machen. Dazu soll ein bereichsübergreifendes Lernnetzwerk allen Bürgerinnen und Bürgern das Lernen für ein besseres Zurechtkommen in der modernen Lebens-, Arbeits- und Medienwelt erleichtern.

Die Initiative "Lernende Region im Landkreis Cham" soll vielfältiger Nutzen für die Region bringen. - Für Einzelpersonen persönliche Weiterentwicklung, Horizonterweiterung und bessere Qualifikation. - Für Beschäftigte und Arbeitssuchende Verbesserung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt. - Für Unternehmen Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Steigerung ihrer Innovationskraft. - Für die Region die Entwicklung als attraktiver Bildungsstandort, Sicherung als Wirtschaftsstandort, Ausgestaltung des Lebens- und Kulturraums, Anregung von Innovationsimpulsen. - Für die Regionalentwicklung Steigerung des Freizeit- und Urlaubswertes. - Für die Bildungsträger größere Transparenz und breiteres Bekanntwerden ihrer Angebote.

Die Ausgangslage im Landkreis Cham stellte sich bisher als eine Vielzahl von bestehenden Netzwerken dar, die weder zusammenarbeiteten noch irgendwelche Kontakte zueinander pflegten. Die einzelnen Partner hatten sich bis vor kurzem in verschiedene Richtungen entwickelt. Die „Lernende Region Cham“ soll die Zusammenarbeit und die Bündelung der einzelnen Netzwerke und Partner regeln. Dazu ist die Entwicklung von Kommunikations- und Verbindungsmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung.

Die in der Planungsphase entwickelten Organisationsstrukturen sind die Voraussetzung und das Instrumentarium, damit die Netzwerkpartner in eine gemeinsame Richtung gebracht werden können. Mit dem Projekt „Lernende Region Cham“ sollen weiterhin und langfristig neue Möglichkeiten und Strukturen für eine Zusammenarbeit der verschiedenen Netzwerke und Partner gefunden werden.

Učící se region Cham

Učící se region Cham - celoživotní vzdělávání Hlavní myšlenky Chceme rozšířit v regionu celoživotní vzdělávání a intezivněji podporovat a pomáhat učinit učení, které je pro všechny nutnou životní funkcí, populárnější. To by měla ulehčit učební síť, která zasahuje do různých oborů. Tato síť by měla usnadnit všem spoluobčanům učení a orientaci v moderním světě medií, pracovního trhu a v životě vůbec.

Iniciativa "Učící se region v kraji Cham" má přinést regionu mnohostranný užitek. - pro další osobní rozvoj jednotlivců, rozšíření horizontu a zvýšení kvalifikace - pro zaměstnané a lidi hledající práci kvůli zlepšení jejich šancí na pracovním trhu - pro podniky kvůli zajištění konkurenceschopnosti a trvalý růst inovačních možností - pro region jako rozvoj atraktivnějšího místa vzdělávání, zajištění jako hospodářského místa, vybavení životního a kulturního prostoru, podněty pro inovační impulzy - pro rozvoj regionu kvůli zvýšení možnosti využití prostoru pro volný čas a dovolenou - pro nositele vzdělání kvůli větší transparentnost a ozřejmení svých nabídek.

Výchozí polohu představoval v Chamu větší počet stávajících sítí, které spolu nespolupracovaly ani neměly mezi sebou žádný kontakt. Jednotliví partneři se ještě v nedávné době rozvíjeli každý svým směrem. "Učící se region Cham" má spolupracovat a uspořádat spojení mezi jednotlivými partnery a sítěmi. Rozhodující význam zde má možnost komunikace a spojení.

Organizační struktury, které byly vytvořeny v plánovací fázi, jsou předpokladem a instumentářem,pro to aby všichni partneři našli shodný směr. S projektem "Učící se region Cham" vyvstávají dlouhodobé možnosti a struktury pro spolupráci různých partnerů a sítí.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB