Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Mittelalterliche unterirdische Gänge in Tábor 
 • Táborské středověké podzemí 
 •  
 • Žižkovo náměstí 1 
 • 390 01 Tábor 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Mittelalterliche unterirdische Gänge in Tábor

Der Komplex von unterirdischen Räumen und Gängen stellt eine besondere Rarität der Stadt Tábor dar. Das heutzutage oft besuchte unterirdische Denkmal entstand im 15. Jahrhundert durch die Kellervertiefung (Löcher genannt) unter den einzelnen Häusern im historischen Teil Tábors, in der Altstadt. Viele der Keller wurden allmählich miteinander verbunden und so entstand eine Art unterirdisches Labyrinth, in dem man sich jedoch kaum verirren kann. Trotzdem erreichen einige von den Kellerräumen eine beträchtliche Größe. Sie wurden oft in zwei bis drei Stockwerke Tiefe gegraben und befinden sich bis 16 m unter dem heutigen Strassenniveau. Angesichts der konstanten und verhältnismäßig niedrigen Temperatur und der beständigen Feuchtigkeit dienten die Keller zur Einkellerung von Lebensmitteln, vor allem Bier. Im Im Fall der Bedrohung der Stadt von Feinden oder bei großen Bränden wurden sie von den Bewohnern auch als eine sichere Zufluchtsstätte benutzt. Ein Teil der unterirdischen Räume, der sich unter dem Žižka- Platz in einer Länge von 800 m befinden, wurde nach dem zweiten Weltkrieg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Eingang in die unterirdische Gänge befindet sich im Hussitenmuseum. Besichtigungskreis endet im Souterrain des Hauses Nr. 6 auf der nördlichen Seite des Marktplatzes. Hier findet der Besucher auch eine kleine Exposition, die die Arbeit im Souterrain des 15. Jahrhunderts dokumentiert.

Táborské středověké podzemí

Komplex podzemních prostor a chodeb představuje zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 16. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě. Mnohé ze sklepů byly postupně propojeny a vytvořily jakýsi podzemní labyrint, v němž však i při nejlepší snaze lze jen stěží zabloudit. Přesto některé ze sklepních místností dosahují značných rozměrů. Často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Vzhledem ke stálé a poměrně nízké teplotě i ke stálé vlhkosti sloužily sklepy k uskladnění potravin, především piva. V případě ohrožení města nepřítelem nebo velkými požáry je obyvatelé využívali také jako bezpečný úkryt. Část podzemních prostor, vinoucích se pod Žižkovým náměstím v délce 800 m, byla po druhé světové válce zpřístupněna veřejnosti. Vstup do podzemí se nachází v Husitském muzeu, v budově pozdně gotické radnice. Prohlídkový okruh končí v podzemí domu čp. 6 na severní straně náměstí. Zde nalezne návštěvník také malou expozici, která dokumentuje práci v podzemí v 15. století.
 • Öffnungszeiten:
 • April - Oktober Mo-So: 08.30 - 17.00 Uhr November - März Mo-Fr: 08.30 - 17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.70 - 1.30
 • Otevírací doba:
 • duben - říjen Po-Ne: 08.30 - 17.00 hodin listopad - březen Po-Pá: 08.30 - 17.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 20 - 40,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,203 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB