Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • "Blatské Muzeum" Veselí nad Lužnicí (Außenstelle des Hussitenmuseums Tábor) 
 • Blatské muzeum Veselí nad Lužnicí 
 •  
 • nám. T. G. Masaryka 111 (Weisův dům) 
 • 391 81 Veselí nad Lužnicí 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

"Blatské Muzeum" Veselí nad Lužnicí (Außenstelle des Hussitenmuseums Tábor)

Weitere Expositionen des Husitenmuseums Tábor sind im ehemaligen Stadtmuseum in Veseli a.d. Luznice untergebracht, das vom Jahre 1978 an ein Teil des Hussitenmuseums Tábor ist.

Expositionen:
 1. Aus den Schätzen des Museums - Die Exposition ist in sechs Sälen instaliert. Der erste Sal ist der Ethnographie der sogenannten Grossen Weißen Blata gewidmet. Der zweite Saal bezieht sich auf Exponate aus dem kirchlichen Milieu, es sind dort barocke Plastiken, Malereien, liturgische Gegenstände und Gewänder instaliert. Die Exponate des dritten Saales dokumentieren die Bildung in der Kleinstadt. Der nächste Saal zeigt die Problematik der zünftigen städtischen Kleinerzeugung. Der letzte Saal bringt Exponate von kalten und Feuerwaffen aus dem 19. Jahrhundert.
 2. Gedenksaal von Karel Weis - Schon in der Zeit der Entstehung wurde das städtische Museum Weismuseum genannt. Das geschah zu Ehren von Karl Weis (13.02.1862 - 04.04.1944), Komponist, Sammler südböhmischer Volkslieder und Autor einer bemerkenswerten Sammlung "Böhmischer Süden und Böhmerwald im Lied". Heute ist in Veseli a.d. Luznice ein Gedenksaal installiert, der dieser bedeutenden Persönlichkeit der südböhmischen Ethnographie gewidmet ist, wo Gegenstände, verbunden mit der Person von Karl Weis, ausgestellt sind.

Blatské muzeum Veselí nad Lužnicí

Další expozice Husitského muzea Tábor jsou umístěny v bývalém městském muzeu ve Veselí nad Lužnicí, které je od roku 1978 součástí Husitského muzea Tábor.

Expozice:
 1. Z pokladů muzea - Expozice je umístěna v šesti sálech. První je věnován národopisu tzv. Blat. Druhý sál je zaměřen na exponáty z církevního prostředí, jsou v něm instalovány barokní plastiky, malby, liturgické předměty a obleky. Exponáty ve třetím sále dokladují vzdělanost na maloměstě. Další sál ozřejmuje problematiku cechovní městské malovýroby. Předposlední sál ukazuje bytovou kulturu maloměsta ukázkami nábytku z první a druhé poloviny 19. století. Poslední sál přináší ukázky palných a chladných zbraní z 19. století.
 2. Pamětní síň Karla Weise - Již v době svého zrodu bylo městské muzeum pojmenováno Weisovým. Stalo se tak na počest Karla Weise (13. 2. 1862 – 4. 4. 1944), hudebního skladatele, sběratele jihočeských lidových písní a autora pozoruhodné sbírky Český jih a Šumava v písni. Dnes je ve Veselí nad Lužnicí nainstalována pamětní síň věnovaná této výrazné osobnosti jihočeského národopisu, kde jsou vystaveny předměty spjaté s osobou Karla Weise.
 • Öffnungszeiten:
 • Di-So: 08.00-12.00 und 12.30-16.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.30 - 0.70
 • Otevírací doba:
 • út-ne: 08.00-12.00 a 12.30-16.00 h
 • Vstupné v Kč: 10 - 20,-
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB