Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mia nix dia nix - Die etwas andere Hackbrettmusik aus der Oberpfalz! 
  • "Mia nix dia nix" - Tak trochu jiná cimbálová muzika z Horní Falce! 
  •  
  • Heidestr. 3 
  • 92708 Mantel 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Mia nix dia nix - Die etwas andere Hackbrettmusik aus der Oberpfalz!

Temperamentvoll und mit viel Spass an der Freud und am Ungewöhnlichen! Traditionelle und moderne Volksmusik, Lieder und Couplets aus der Oberpfalz, aus Bayern und dem Alpenland und darüber hinaus.

Mal staad (leise) - mal fetzig; mal traditionell - mal modern; mal kupfert - mal selwa gstrickt (selbst komponiert).

Alle Stückln (Musikstücke) arrangiert, komponiert oder bearbeitet für 3 Hackbretter, Akkordeon, Gitarrenbegleitung, Kontrabass oder Gesang. Und oft verpackt in kleine Gschichtln (Geschichten) und Anekdoten.

Besetzung: Cornelia Gurdan, HB / Alt 1 Heidi Völkl, HB / Sopran Irene Lang, HB / Alt 2 Alexander Völkl, Akkordeon Hermann Lang.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

"Mia nix dia nix" - Tak trochu jiná cimbálová muzika z Horní Falce!

Temperamentně a s velkou legrací z radosti a z neobyčejného. Tradiční a moderní lidová hudba, písničky a kuplety z Horního Falcka, z Bavorska i Alp a něco navíc.

Jednou tichá - jindy strhující, jednou tradičně - jindy moderně, jednou stroze - jindy zase improvizovaně.

Všechny hudební kousky upravené, složené nebo zpracované pro 3 cimbály, akordeon, kytarový doprovod, kontrabas nebo zpěv. A často zakomponované do krátkých příhod a anekdot.

Obsazení: Cornelia Gurdan, HB / alt 1 Heide Völkl, HB / soprán Irene Lang, HB / alt 2 Alexander Völkl, harmonika Hermann Lang.

Další informace najdete na našich stránkách!
Rendert Time: 0,289 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB