Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Säule der Hl. Dreifaltigkeit Loket (Elbogen) 
  • Sloup nejsvětější trojice 
  •  
  • T.G.Masaryka 1 
  • 357 33 Loket 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Säule der Hl. Dreifaltigkeit Loket (Elbogen)

In der Mitte des Stadtplatzes wurde im Jahr 1719 die Säule der Hl. Dreifaltigkeit, möglicherweise nach einem Entwurf von Jan Karel Stülp, erbaut. Im Grundriss wird das Motiv des Dreiecks als Symbol der Dreifaltigkeit näher ausgeführt. Auf dem Zopf befindet sich die figürliche Gruppe der Hl. Dreifaltigkeit, darunter die Plastiken der Erzengel, unter ihnen das Stadtwappen und Heiligenstatuen: Hl. Wenzel, Hl. Sebastian, Hl. Johann der Täufer, Hl. Johann von Nepomuk, Hl. Florian und der Jungfrau Maria. Das Baujahr lässt sich aus dem Chronogramm, das in Gebetstexten und Anrufungen an den Frontflächen des oberen Teils der dreiseitigen Pylone enthalten ist, ablesen.

Sloup nejsvětější trojice

Uprostřed náměstí byl roku 1719 postaven trojičný sloup snad podle návrhu Jana Karla Stülpa. V půdorysu je rozveden motiv trojúhelníku jako symbol trojjedinosti. Na vrcholu je figurální skupina Nejsvětější Trojice, níže jsou plastiky archandělů, pod nimi je městský znak a sochy světců: sv. Václav, sv. Šebestián, sv. Jan Křtitel, sv. Jan Nepomucký, sv. Florián a panna Marie. Rok vzniku stavby lze přečíst v chronogramu, který je obsažen v textech modliteb a vzývání na čelních plochách horní části trojbokého pylonu.
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB