Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sängerchor Fialky bei der Kunstgrundschule Josef Klička in Klatovy (Klattau) 
  • Pěvecký sbor Fialky při Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech 
  •  
  • Plánická 208/I 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Sängerchor Fialky bei der Kunstgrundschule Josef Klička in Klatovy (Klattau)

Der Sängerchor Fialky (dt. Veilchen) ist an der Kunstgrundschule Josef Klička in Klatovy / Klattau angesiedelt und zählt etwa 30 Mitglieder im Alter ab 12 Jahren. Er beteiligt sich maßgeblich am Musikleben in Klatovy und tritt auf großen Veranstaltungen auf. Er arbeitet zum Beispiel mit der Gruppe Pošumavský Big Band zusammen. Der Chor Fialky begann im Herbst 2008 die Zusammenarbeit mit der Pošumavský Big Band. Zusammen mit ihren Mitgliedern veranstalteten sie ein großes Konzert unter dem Titel "Abend der Filmmelodien", das wegen der großen Resonanz des Publikums, aber auch unter den Sängern und Musikanten (fast 100 Mitwirkende) im Frühjahr 2009 wiederholt wurde. Inzwischen überschritten diese zwei Gruppen die klassischen Gewohnheiten und stellten zu Weihnachten auf dem Stadtplatz von Klatovy Jazz-Weihnachtslieder vor.

Pěvecký sbor Fialky při Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech

Pěvecký sbor Fialky působí při Základní umělecké škole Josefa Kličky v Klatovech a má asi 30 členek ve věku od dvanácti let. Velkou měrou se podílí na hudebním životě v Klatovech, neváhá se pustit i do větších akcí a spolupracuje například s Pošumavským Big Bandem. Sbor Fialky navázal na podzim 2008 spolupráci s Pošumavským Big Bandem. Společně s jeho členy připravili velký koncert s názvem Večer filmových melodií, který byl pro velký ohlas publika i zpěváků a muzikantů (téměř 100 účinkujících) zopakován na jaře 2009. Mezitím tato dvě tělesa překročila klasické zvyklosti a o Vánocích představila na klatovském náměstí jazzové koledy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,900 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB