Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sängerchor der Südböhmischen Lehrerinnen am Bischofsgymnasium in České Budějovice (Budweis) 
  • Pěvecký sbor jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích 
  •  
  • mlýn na Blanici 172 
  • 384 26 Strunkovice nad Blanicí 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Sängerchor der Südböhmischen Lehrerinnen am Bischofsgymnasium in České Budějovice (Budweis)

Der Chor der Südböhmischen Lehrerinnen, gegründet im Jahr 1963, ist ein Chor, in dem überwiegend Studentinnen und Absolventinnen der pädagogischen Schule in Prachatice (Südböhmen) singen. Seit dem Schuljahr 1993/94 wirkt der Chor am Bischofsgymnasium in České Budějovice (Budweis). Seit 1995 arbeitet er auch mit Männerstimmen. Seit seiner Gründung hatte der Chor eine Menge – genauer gesagt mehr als 500 – Auftritte in der Heimat und auch im Ausland. Die künstlerische Qualität des Chors wurde bei allen Wettbewerben und Festspielen, an denen er teilnahm, hoch anerkannt. Zu den bedeutendsten Auszeichnungen gehört – neben einigen Nationalpreisen – der 1. Preis des Internationalen Koorfestivals im Jahre 1975 in Den Haag.

Gute Kritiken erzielten auch die Rundfunk- und Fernsehaufnahmen und Direktübertragungen, die auch in Deutschland und in der Schweiz gesendet wurden, sowie die im Jahre 1982 vom Panton-Verlag herausgegebene LP. Das Repertoire des Chores umfaßt Werke aller Stilepochen, angefangen mit den polyphonen Vokalstücken alter Meister, über Klassik, Romantik und Bearbeitungen von Volksliedern bis hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten, von denen manche Stücke speziell für den Chor der südböhmischen Lehrerinnen geschrieben haben. Das musikalische Selbstverständnis des Chores der südböhmischen Lehrerinnen hat dessen Gründer und Chorleiter, Professor Theodor Pártl, geformt. Ziel von Theodor Pártl ist nicht die Außenwirkung des Chores, sondern er konzentriert sich auf die Musik- und Textsubstanz und die innere Schönheit der Vokalkomposition. Er betont ausdrücklich die gründliche Bearbeitung des Werkes und das Einfühlen in das Stück. Die Kunst ist für ihn vor allem eine Vermittlung von Gefühlen.

Von Anfang an hat der Chor regelmäßig auch mit anderen Musikern, Amateuren und Berufskünstlern (Tondichtern, Instrumentalisten und Solisten) zusammengearbeitet. Für den Chor ist bzw. war es jedesmal ein besonderes Erlebnis, wenn der bereits verstorbene Nationalkünstler Eduard Haken, ein Solist des Prager Nationaltheaters, und das Stamitz-Streichquartett, eines der besten tschechoslowakischen Kammerensembles, bei ihm gastierten. Das Mitwirken im Chor geht für die Beteiligten schon längst über ein bloßes Vergnügen hinaus. Das aufrichtige Bestreben der jungen südböhmischen Lehrerinnen ist es, dem Gesang eine Botschaft zu geben, die er seit je her im tschechischen Volk hatte: die menschlichen Herzen durch die gemeinsame Sprache des Glaubens an das Gute und das Schöne näher zu bringen und sie im täglichen Kampf für diese Werte zu begleiten.

Pěvecký sbor jihočeských učitelek při Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích

Pěvecký sbor jihočeských učitelek byl založen v roce 1963 při Střední pedagogické škole v Prachaticích, od školního roku 1993/94 působí při Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. V roce 1995 se rozrostl o mužské hlasy. Během své činnosti uskutečnil sbor několik stovek koncertů v České republice i v zahraničí. Sdružení je nositelem několika celostátních a mezinárodních cen - mezi největší úspěchy sboru patří bezesporu 1. cena na Internationaal koorfestivalu v roce 1975 v Haagu.

Kladný ohlas a příznivé kritiky přinesly rozhlasové a televizní záznamy a přímé přenosy (včetně Německa a Švýcarska) a profilová dlouhotrvající deska vydaná v roce 1982 nakladatelstvím Panton. Repertoár obsahuje díla všech slohových údobí od polyfonních skladeb starých mistrů přes tvorbu klasickou, romantickou, úpravy lidových písní až po kompozice současných autorů. Pojetí tělesa výrazně zformoval svou osobností jeho zakladatel a sbormistr prof. Theodor Pártl. V souladu s vnitřní představou nesleduje vnější efekt, ale jde za hudební a textovou podstatou, za niternou krásou vokální skladby. Velký důraz klade na detailní propracování a procítěnost hudebního díla. Umění je pro něho především citovým sdělením.

Od počátku sbor pravidelně spolupracuje s amatéry a s profesionálními umělci-skladateli, instrumentalisty a sólisty. Nejvýznamnějšími zážitky přinášelo tradiční hostování již zesnulého Eduarda Hakena, sólisty Národního divadla v Praze. Spolupráce s ním přerostla v upřímné přátelství a přinesla 70 společných koncertů. Činnost sboru dávno přerostla rámec pouhého potěšení těch, kteří zpívají, má větší smysl. Upřímnou snahou mladých jihočeských učitelek je dávat zpěvu poslání, jaké vždy v českém národě měl - sbližovat lidská srdce společnou řečí víry v dobro, krásu a provázet je v každodenním zápase o tyto hodnoty.
Rendert Time: 0,739 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB