Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sänger-Vereinigung der Lehrer aus Dobřany 
  • Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů 
  •  
  • Stromořadí 439 
  • 334 41 Dobřany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Sänger-Vereinigung der Lehrer aus Dobřany

Im Januar 2001 wurde der Chor "Sänger-Vereinigung der Lehrer aus Dobřany" von Angestellten der Kunstgrundschule J.S.Bach und der Grundschule Dobřany gegründet. Zur Zeit besteht der Chor aus etwa 20 Mitgliedern, davon sind die meisten Lehrer aus anderen Schulen und Eltern der Schulkinder. Den Musikern aus Dobřany und die Chorleiterin Magda Vozárová verbindet vor allem die Liebe zur Musik. Das Repertoire des Chores ist vielseitig und enthält zum Beispiel die Weihnachtsmesse von Ryba, Pastorale Messen von Zrunek, den Choden-Tag, Volkslieder, religiöse tschechische, mährische, französische, russische, italienische, spanische, lateinische Lieder, amerikanische Spirituale und südamerikanische Songs.

Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů

Sbor Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů vznikl v lednu 2001 z řad zaměstnanců Základní umělecké školy J.S.Bacha a Základní školy Dobřany. V brzké době se sbor rozšířil o další členy, zejména učitele z jiných škol, rodiče dětí a další zájemce z řad veřejnosti. V současné době sbor čítá zhruba 20 členů. Společným poutem dobřanských pěvců je láska k hudbě a zpěvu. Sbormistryní je Magda Vozárová. Repertoár sboru je rozmanitý a zahrnuje např. Rybovu Vánoční mši, Zrunkovy pastýřské mše, Chodský den, písně lidové, nábožné české, moravské, francouzské, staroslověnské, ruské, italské, španělské, latinské, americké spirituály a jihoamerické songy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB