Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Turm Rabenštejn

Es handelt sich um einen der besterhaltenen Bestandteile der ehemaligen Befestigung, sogar ein Rest des ursprünglichen Mauernumgangs auf den Kragsteinen ist erhalten. Der Turm entstand bereits im 14. Jahrhundert, die heutige Gestalt gewann er jedoch erst nach dem Umbau im Jahr 1551. Gegenüber steht das schmalste Haus der Stadt, das auch aus einem Teil der ehemaligen Mauern entstand. Der Turm wurde vor ein paar Jahren genau rekonstruiert, heutzutage befinden sich dort Stadtwohnungen.

Rabenštejnská věž

Jedná se o jednu z nejlépe zachovaných součástí bývalého opevnění, dokonce se zbytkem původního hradebního ochozu vysazeného na krakorcích. Věž vznikla již ve 14. století, avšak současnou podobu získala teprve přestavbou z roku 1551. Naproti ní stojí vůbec nejužší dům ve městě, upravený rovněž z části bývalé hradby. Věž byla před několika roky důkladně zrekonstruována a dnes v ní jsou městské byty.
Rendert Time: 0,289 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB