Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Radio Egrensis 
  • Rádio Egrensis 
  •  
  • Dlouhá 10 
  • 350 02 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Radio Egrensis

Radio Egrensis ist ein regionales Radio, das in der Karlsbader Region ausstrahlt. Es entstand 1991 und ist ein privates Radio. Radio Egrensis profiliert sich seit Beginn seiner Sendungen als ein Musiksender mit hohem Anteil an tschechischer Musikproduktion. Die Programmzusammenstellung war und ist als ein sich dynamisch entwickelnder Inbegriff von Elementen, die den Zuhörer der Region spiegelt. Der Musikblock und seine Zusammenstellung werden durch eine vielfältige Skala an Genres gebildet, aber die Aufgabe des Radiosenders bleibt die Veröffentlichung der tschechischen Musikproduktion und vor allem die Unterstützung der regionalen Gestaltung. Die tagtägliche Pflicht ist es, den Zuhörern ein Maximum an Informationen, Unterhaltung und guter Musik zu bieten. Seine Meinung, sein Lob und seine Kritik sind für das Radio und für dessen Arbeit heute und in Zukunft ein Kriterium. Sendefrequenzen: FM 92,5 - regionale frequenz, FM 93,2 - Eger, FM 88,3 - Karlsbad, FM 100,0 - Tachau, FM 107,9 - Asch.

Rádio Egrensis

Rádio Egrensis je regionální rádio, které vysílá v Karlovarském regionu. Vzniklo v roce 1991 a jedná se o soukromé rádio. Rádio Egrensis se od samého počátku svého vysílání profiluje jako hudební stanice s vysokým podílem české hudební produkce. Programová skladba byla a je koncipována jako dynamicky se vyvíjející souhrn prvků reflektující našeho posluchače v regionu. Hudební bloky a jejich skladba jsou tvořeny rozmanitou škálou žánrů, avšak úkolem rádia zůstává propagace české hudební tvorby a zejména podpora tvorby regionální. Naší každodenní povinností je poskytnout našemu posluchači maxium informací, zábavy a dobré muziky. Kontakt s posluchačem, jeho názor, pochvala i kritika jsou kritériem pro nás a naší práci teď i v budoucnu. Vysílací frekvence: FM 92,5 - regionální frekvence, FM 93,2 - Cheb, FM 88,3 - Karlovy Vary, FM 100,0 - Tachov, FM 107,9 - Aš.
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB