Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Das mittelalterliche Stadtensemble Rabštejn nad Střelou 
 • Rabštejn nad Střelou 
 •  
 • Rabštejn nad Střelou (MÚ Manětín) 
 • 331 62 Rabštejn nad Střelou 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Das mittelalterliche Stadtensemble Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou (Rabenstein an der Schnelle) ist die kleinste mittelalterliche Stadt in der Tschechischen Republik und liegt etwa 7 km nördlich von Manětín im ehemaligen Landkreis Pilsen-Nord. Heute leben hier noch etwa 26 ständige Bewohner, die meisten Häuser werden zu Erholungszwecken genutzt. Rabštejn hat nicht nur eine reizvolle Lage, sondern auch eine Reihe von touristisch attraktiven Gebäuden. Der historische Ortskern wurd 1992 unter Denkmalschutz gestellt. Am Anfang des 14. Jahrhunderts gründete hier Oldřich Pluh aus Rabštejn eine gotische Burg, von der nur noch zwei runden Türmen und ein Torso des Erkers als Ruine erhalten sind. Nach 1524 erbaute Lorenz Schlik im Ostteil der Burg ein Renaissanceschloss, heute ebenfalls eine Ruine. Unterhalb des Schlosses entstand 1705 ein neues Barockschloss, ein mehrstöckiges Gebäude mit einer Doppelarmtreppe. Im oberen Teil befindet sich das ehemalige Kloster der Serviten aus dem 17. Jahrhundert, in dem heute das Stilhotel U mnicha untergebracht ist. Daneben befindet sich die Spätbarockkirche der Maria Sedmibolestná aus den Jahren 1766 -67, die von A. Lurag geplant wurde. Im unteren Teil des Städtchens führt über den Fluss eine steinerne Brücke, ein technisches Baudenkmal. Auf dem Stadtplatz und auf der Straße nach Manětín stehen Barockstatuen aus dem 18. Jahrhundert.

Rabštejn nad Střelou

Rabštejn nad Střelou je nejmenším městečkem v ČR středověkého charakteru a leží asi 7 km severně od Manětína. Dnes tu žije asi 26 stálých obyvatel, většina objektů slouží rekreačním účelům. Rabštejn má nejen půvabnou polohu, ale i řadu turisticky atraktivních staveb. Městská památková zóna zde byla vyhlášena v roce 1992. Počátkem 14. stol. zde založil Oldřich Pluh z Rabštejna gotický hrad, z něhož se dochovaly zříceniny dvou kulatých věží a torzo arkýře. Po r. 1524 vystavěl Lorenc Šlik ve východní části hradu renesanční zámek, dnes rovněž v rozvalinách. Pod ním vyrostl v r. 1705 nový barokní zámek, patrová budova s dvouramenným schodištěm. V horní části budova bývalého kláštera servitů ze 17. stol.(dnes stylový hotel U mnicha), a při ní pozdně barokní kostel Sedmibolestné P. Marie z let 1766-67, projektovaný A. Luragem. V dolní části městečka vede přes řeku kamenný most(technická památka). Na náměstí a při silnici do Manětína jsou barokní sochy z 18. stol.
 • Öffnungszeiten:
 • frei zugänglich
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • volně přístupné
 • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,286 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB