Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • PAF Tachov - Internationales Tauchfestival für Film, Fotographie und Kinderkunst 
  • PAF Tachov - Mezinárodní potápěčský festival filmu, fotografie a dětské výtvarné tvorby 
  •  
  • Karolíny Světlé 505 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

PAF Tachov - Internationales Tauchfestival für Film, Fotographie und Kinderkunst

Der erste Festival wurde bereits 1979 veranstaltet. Das Festival begann schlicht – mit nur 19 8mm- und 16mm-Filmen. Zu den Filmen kamen Fotografien hinzu. Zuerst standen sich einzelne Klubs im Wettbewerb gegenüber, ab 1983 einzelne Autoren. 1990 erschienen neben dem Wettbewerb Diavorführungen, um im nächsten Jahr bereits voll dabei zu sein. Langsam verschwanden die 16mm-Filme, später auch die 8mm-Filme. Sie wurden durch Videoaufnahmen mit großflächiger Videoprojektion ersetzt. Zu den Wettbewerbsarbeiten kam noch eine Tauchbedarfsbörse, ab 1991 eine Verkaufsausstellung von Tauchfirmen. PAF war von Beginn an ein Wettbewerb. Bis 1994 wurden die Arbeiten nur von Zuschauern bewertet, heute sind zusätzlich zwei Fachjurys tätig. Das Festival erweiterte nicht nur seine inhaltliche Seite. Es wuchs in die Breite und auch die Anzahl der Teilnehmer nahm stetig zu. 1979 wurden 19 Filme vorgeführt, 1985 bereits 25. 1984 nahmen am Wettbewerb 18 Fotografen teil, 1987 haben 61 Autoren 216 Aufnahmen präsentiert.

PAF Tachov - Mezinárodní potápěčský festival filmu, fotografie a dětské výtvarné tvorby

První ročník festivalu se uskutečnil v roce 1979. Začínal skromně - jen s 19 8 mm a 16 mm filmy. K filmům se přidaly fotografie. Nejdříve soutěžily mezi sebou jednotlivé kluby, od r. 1983 pak jednotliví autoři. V roce 1990 se nesoutěžně objevily diapásma a diapozitivy, aby v následujícím ročníku už "jely" naplno. Pomalu se vytrácely filmy 16 mm, po nich i 8 mm. Nahradily je videosnímky s velkoplošnou videoprojekcí. K soutěžním pracím přibyla burza potápěčských potřeb, od roku 1991 prodejní výstava potápěčských firem. PAF byl od samého začátku soutěžní. Do roku 1994 práce hodnotili pouze diváci, dnes tak činí i dvě odborné poroty. Festival rozšiřoval nejen svou obsahovou stránku. Rostl v mnoha směrech i početně. V roce 1979 se promítalo 19 filmů, v roce 1985 již 25. V roce 1984 obeslalo soutěž 18 fotografů, v roce 1987 se 61 autorů pochlubilo 216 obrázky.
Rendert Time: 0,232 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB