Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bigbeat Denkmal in Pilsen 
  • Památník bigbítu v Plzni 
  •  
  • Plzeň - Slovany - Chvojkovy lomy 
  • 307 53 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bigbeat Denkmal in Pilsen

Das Bigbeat Denkmal in Pilsen wurde im Mai 2009 enthüllt und es befindet sich in Chvojkovy lomy in Pilsen (Plzeň). Das Denkmal soll an die goldenen sechsiger Jahre erinnern, wenn Bigbeat am Gipfel in Tschechien stand. Es soll auch die Tatsachen betonen, dass Bigbeat zur Stadt Pilsen ohne Zweifel gehört. Der Autor ist Bildhauer Jaroslav Šindelář. Er schuf das Denkmal zur Ehre seines gestorbenen Bruders Jiří Šindelář, der in der bekannten Band Katapult spielte. Die Denkmalbasis bildet ein Kreis mit dem Durchschnitt 4 m. Um den Kreis werden unbearbeitete Bruchsteine angebracht. An den Steinen liegt Symbol damaliger Zeit - Gegenatomkreuz. Auf dem Kreuz wird die Anschrift Bigbeat eingeritzt.

Památník bigbítu v Plzni

Památník bigbítu v Plzni byl odhalen v květnu 2009 a nachází se v Chvojkových lomech v Plzni. Památník má za úkol připomínat "zlatá šedesátá léta", kdy byl bigbít v Čechách na vrcholu a také to, že k Plzni tenhle hudební žánr neodmyslitelně patří. Autorem památníku je sochař Jaroslav Šindelář, který jej vytvořil na počest svého zesnulého bratra Jiřího Šindeláře ze skupiny Katapult. Základ pomníku tvoří kruh o průměru čtyři metry, po jehož obvodě jsou rozmístěny neupravované lomové kameny. Na kamenech leží symbol tehdejší doby - protiatomový kříž. Na něm je vyryt nápis Bigbít.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB