Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Denkmal-Wanderweg von Glockenturm zu Glockenturm rund um Oberviechtach 
  • Památková turistická stezka od zvonice k zvonici kolem Oberviechtachu 
  •  
  • Nabburger Str. 2 
  • 92526 Oberviechtach 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Denkmal-Wanderweg von Glockenturm zu Glockenturm rund um Oberviechtach

Der Denkmalwanderweg "von Glockenturm zu Glockenturm" bewegt sich auf den Spuren von Glockentürmen, einer Besonderheit im nordöstlichen Landkreis Schwandorf. Glockentürme wurden früher in den Orten errichtet, die keine Kirchen oder Kapellen hatten. Die Glocken läuteten in erster Linie dreimal täglich das Angelusläuten. Daneben läutete man beim Tod eines Dorfbewohners und erwies ihm beim Verlassen des Ortes einen letzten Gruß: Das Sterbeglöcklein läutete. Bei Feuer oder Katastrophen alarmierte man mit der Glocke die Bevölkerung: Es wurde "Sturm geläutet". Diese Glockentürme sind eine Besonderheit und nur im nordöstlichen Teil des Landkreises Schwandorf zu finden. Neben den freistehenden Glockentürmen gibt es noch sogenannte "Dachreiter", das sind kleine Glockentürmchen auf dem First von Häusern (sie reiten auf dem Dach!). Sie wurden vorwiegend dazu benutzt, das Gesinde vom Felde zum Mittagessen zu rufen, als es noch keine Taschen- und Armbanduhren gab. Auch sie benutzte man zum Alarmieren. Diese Glockentürme stellen also eine Seltenheit in Deutschland dar und sind besichtigungswert. Die ausgesuchte Route eignet sich auch vorzüglich für eine Fahrradtour. Die Strecke beträgt ca. 35 Kilometer und führt rund um die Stadt Oberviechtach durch herrliches, hügeliges, waldreiches Gebiet, meist auf wenig befahrenen Nebenstrecken. Bei eingehender Betrachtung all dieser sehenswerten und zum Teil seltenen Glockentürme sollte mit Fahrrad eine Tagestour eingeplant werden. Zur leiblichen Stärkung laden auf dem Wege mehrere Landgasthäuser und am Zielort gute Hotels zur Einkehr ein. Nähere Informationen und die genaue Beschreibung über diesen Wanderweg können in der Tourist-Information im Rathaus in Oberviechtach erfragt werden.

Památková turistická stezka od zvonice k zvonici kolem Oberviechtachu

Památková turistická stezka "od zvonice k zvonici" vede po stopách zvonic, zvláštnosti v severovýchodní části okresu Schwandorf. Zvonice byly dříve zřizovány v místech, která neměla žádné kostely nebo kaple. Zvony zvonily v první řadě třikrát denně andělské zvonění (Angelusläuten). Vedle toho se zvonilo při úmrtí obyvatele vesnice a při opouštění místa mu zvony prokazovaly poslední pozdrav: zazníval umíráček. Při požáru nebo katastrofě se zvoněním alarmovalo obyvatelstvo: "zvonilo se na poplach". Tyto zvonice jsou zvláštností a najdeme je jen v severovýchodní části okresu Schwandorf. Vedle volně stojících zvonic existují ještě tzv. sanktusníky. Jsou to malé zvonkové věžičky na hřebenu střechy. Proto se jim německy říká "Dachreiter" (jezdí na střeše!. Byly používány převážně na svolávání služebnictva z pole na oběd v době, kdy ještě neexistovaly kapesní, nebo náramkové hodinky. I tyto se používaly ke zvonění na poplach. Tyto zvoničky npředstavují tedy raritu v Německu a jsou hodny k vidění. Vybraná trasa se výborně hodí též pro cyklistickou túru. Trasa má cca. 35 km a vede v okruhu kolem města Oberviechtach přes nádhernou, kopcovitou a lesnatou oblast, většinou po málo frekventovaných vedlejších cestách. Při důkladné prohlídce všech těchto pozoruhodných a částečně ojedinělých zvoniček by měla být na kole naplánována celodenní túra. K posílení těla zvou cestou venkovské hospody a v cílovém místě dobré hotely k návratu. Bližší informace a přesný popis této turistické stezky mohou být vyžádány v informačním místě pro turisty v budově radnice v Oberviechtachu
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB