Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Handelsakademie Pilsen 
  • Obchodní akademie, Plzeň 
  •  
  • náměstí T. G. Masaryka 1530/13 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Handelsakademie Pilsen

Das Schulgebäude, das auf dem Foto zu sehen ist, wurde im Jahr 1913 als erstes des ursprünglich geplanten (unbeendeten) Schulkomplexes eröffnet. Heute befinden sich in diesem Häuserblock noch die Tschechoslowakische Handelsbank und das Masaryk-Gymnasium.

Die Schule bietet eine vierjährige Ausbildung in den Fächern  Ökonomisches Lyzeum und Handelsakademie, die über eine Dauer von 5 Jahren auch berufsbegleitend absolviert werden kann.

Obchodní akademie, Plzeň

Zobrazená budova školy byla otevřena v roce 1913 jako první z původně předpokládaného (nedokončeného) školského komplexu. Dnes tento blok tvoří ještě Československá obchodní banka a Masarykovo gymnázium.

Škola nabízí čtyřleté denní studijní obory Ekonomické lyceum a Obchodní akademie, který je možno studovat i dálkově v pětileté délce.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB