Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Handelsakademie und die Höhere ökonomische Fachschule Tábor 
  • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Tábor 
  •  
  • Jiráskova 1615 
  • 390 02 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Handelsakademie und die Höhere ökonomische Fachschule Tábor

Die Handelsakademie in Tábor entstand im Jahre 1919. Die Schule ist als universale Fachmittelschule mit geschäftlicher Orientierung konzipiert. Die Schule wurde vom Südböhmischen Bezirk errichtet. Die Schüler wählen obligatorisch 2 Fremdsprachen. Im Bereich der Fachbildung wird Wert auf die Arbeit mit PC, Buchhaltung, Betriebswirtschaft, Marketing, Statistik und Finanzanalyse gelegt. Im Schuljahr 1992-93 wurde bei der Schule die Höhere Fachschule mit der Orientierung an das Bankwesen und Buchhaltung errichtet. Das Studium an der höheren Fachschule wird mit Abschlussprüfungen beendet und der Absolvent erwirbt den Titel Diplomierter Spezialist /DiS/. Studiumsangebot: 1. Handelsakademie bietet vierjähriges Studium in folgenden Fächern: - Handelsakademie, - Ökonomisches Lyzeum. 2. Die höhere ökonomische Fachschule bietet dreijähriges Studium in folgenden Fächern: - Bankwesen, - Buchhaltung.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Tábor

Obchodní akademie v Táboře vznikla v roce 1919. Škola je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. Žáci si povinně volí 2 cizí jazyky. V oblasti odborného vzdělávání je kladen důraz na práci s výpočetní technikou, účetnictví, ekonomiku, marketing, statistiku a finanční analýzu. Ve školním roce 1992–93 byla při škole zřízena Vyšší odborná škola se specializací na obor bankovnictví a účetnictví. Studium na vyšší odborné škole je zakončeno absolutoriem a absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS). Nabídka studia: 1. Obchodní akademie nabízí čtyřleté denní studium v těchto oborech: - Obchodní akademie, - Ekonomické lyceum. 2. Vyšší odborná škola ekonomická nabízí tříleté denní studium v těchto oborech: - Bankovnictví, - Účetnictví.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB